O MEDIACJI
  • Mediacja to jedna z metod rozwiązywania sporów pomiędzy stronami.
  • Podczas mediacji strony w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora wypracowują swoje własne, satysfakcjonujące je rozwiązanie.
  • Mediacja daje możliwość osiągnięcia takiego porozumienia, które byłoby najbardziej korzystne dla stron i  pozwoliło zakończyć konflikt między nimi.
  • Ugodowe zakończenie sporu umożliwia też kontynuowanie relacji biznesowych.
  • Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc ugody sądowej. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi podstawę skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego.

więcej na stronie Fundacji Rozwoju Mediacji www.fundacjamediacji.pl

 

Rodzaje mediacji

Przebieg mediacji

Korzyści z mediacji