KORZYŚCI Z MEDIACJI

Korzyści z mediacji w sprawach gospodarczych to przede wszystkim:

  • Możliwość wypracowania własnego rozwiązania - w mediacji strony same decydują o treści ugody, mogą wybrać takie rozwiązania, na które nie byłoby miejsca w  postępowaniu sądowym.
  • Oszczędność czasu -dzięki mediacji możliwe jest szybkie zakończenie sporu, co pozwala uniknąć udziału w długotrwałych procesach.
  • Oszczędność pieniędzy - mediacje są znacznie mniej kosztowne niż postępowanie przed sądem. Wypracowanie własnego rozwiązania i zawarcie ugody przed mediatorem zwiększa też szanse na przestrzeganie jej postanowień przez strony, w związku z tym rzadziej trafiają one do egzekucji komorniczej.
  • Uniknięcie rozgłosu - dzięki zasadzie poufności  sprawa nie nabiera niepotrzebnego rozgłosu, który mógłby negatywnie wpłynąć na wizerunek stron.
  • Możliwość dalszej współpracy - zakończenie sporu i wypracowanie wspólnego rozwiązania pozwala na utrzymanie dalszych relacji biznesowych.
  • Uniknięcie przewlekłego stresu związanego z zaangażowaniem w długotrwały proces sądowy.