RODZAJE MEDIACJI

MEDIACJE GOSPODARCZE

mediacje prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w zakresie rozwiązywania konfliktów dotyczących m.in. sporów o zapłatę, wykonywania zobowiązań umownych, podziału spółek, nieuczciwej konkurencji, praw autorskich oraz innych kwestii w obrębie sporów wnoszonych do Sadów Gospodarczych.

MEDIACJE CYWILNE

mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi a podmiotami gospodarczymi lub innymi pomiotami, w zakresie: sporów o zapłatę, podziału majątku dorobkowego, podziału współwłasności, podziału spadku, kontraktów menadżerskich oraz w nnych sprawach wnoszonych do Sądów Cywilnych.

MEDIACJE  PRACOWNICZE 

mediacje prowadzone pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w zakresie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowanie, mobbing, kontrakty menadżerskie, równe traktowanie w zatrudnieniu oraz w nnych sprawach wnoszonych do Sądów Pracy.

MEDIACJE RODZINNE

pomiędzy rodzicami, w zakresie rozwodu, separacji, ustalania kontaktów z dziećmi (konstruowanie planów wychowawczych), alimentacji, ustalania zasad kontaktu z małoletnimi dziećmi, ustalania zasad kontaktu pomiędzy rodzicami i innych spraw wnoszonych do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.

MEDIACJE PRYWATNE

mediacje pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy firmami, w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i innych, dotyczące wyżej wymienionych zagadnień. Mediacje prywatne prowadzone są na wniosek stron, a nie w wyniku skierowania przez sąd. Mediacje prywatne prowadzone są najczęściej,  zanim konflikt zostanie skierowany na drogę sądową, moga byc także prowadzone równoległe do postępowania sądowego.