ZAKRES SPRAW DO MEDIACJI

Konflikty zgłaszane do mediacji dotyczą najczęściej:

1. spraw gospodarczych (relacje między przedsiębiorcami,  relacje między udziałowcami, wspólnikami, relacje z klientem,  relacje między pracodawcą, a pracownikami, relacje między pracownikami)

2. spraw cywilnych (podział majątku, zniesienie współwłasności, sprawy sąsiedzkie)

3. spraw rodzinnych (kontakty dziecka z rodzicami po rozwodzie - plan opieki rodzicielskiej,  konflikty w rodzinie, sprawy okołorozwodowe)