ARTYKUŁY W BUILDERZE

 

 Październik 2013 r.

Artykuł: "Przed mediacją"

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2013 r.

Artykuł: "Mediacja a arbitraż - podobieństwa i różnice"

 

 

 

 

  

 

 

 

Lipiec 2013 r.

Artykuł: "Mediacja w miejscu pracy"

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2013 r.

Artykuł: "Rola pełnomocnika"

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2013 r. 

Artykuł: "Warto mediować"

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 2013 r.

Artykuł: "Zanim podpiszesz..."

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 2013 r.

Artykuł: "Ugoda mediacyjna"  

 

 

 

 

    

 

 

Okładka Builder 2013.01 Styczeń 2013 r.

Artykuł zamieszczony w tym numerze przedstawia zalety mediacji.

Wstęp artykułu: "Przedsiębiorcy, którzy zakończyli

 spory poprzez mediację, potwierdzają jej zalety

i wskazują konkretne korzyści: oszczędność czasu

i pieniędzy, poufność procedury, możliwość

honorowego zakończenia sporu, zachowanie kontroli

nad sposobem rozwiązania oraz utrzymanie relacji

biznesowych."

Pełny tekst dostępny w formacie .pdf

 

Okładka Builder 2012.12Grudzień 2012 r.
Artykuł zamieszczony w tym numerze przedstawia ogólne zasady mediacji, porusza temat tego, co może być przedmiotem mediacji a także tego, kiedy jest najlepszy czas na podjęcie mediacji.

Wstęp artykułu: "Mediacja to jedna

ze skuteczniejszych metod rozwiązywania sporów

i konfliktów pomiędzy stronami. To dobrowolny

 i poufny sposób dochodzenia do porozumienia,

 prowadzony z pomocą bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej jaką jest mediator."

Pełny tekst dostępny w formacie .pdf

 

Okładka Builder 2012.11Listopad 2012 r.

Ukazał się listopadowy Buildera, a w nim strony rozpoczynające kampanię informacyjną o Programie. Więcej informacji na stronie archiwum Buildera.

Aby przeglądać pełną zawartość numerów archiwalnych konieczna jest rejestracja w serwisie.