Aby zostać uczestnikiem programu

wystarczy zadeklarować, że

1w przypadku sporu powstałego w relacjach miedzy uczestnikiem Programu, a jego partnerem biznesowym lub klientem, w pierwszej kolejności podejmie on próbę rozwiązania tego konfliktu na drodze mediacji.

 2podpisując umowę z partnerem biznesowym, uczestnik Programu zaproponuje umieszczenie w tej umowie klauzuli o rozwiązywaniu sporów na drodze mediacji.

 

Deklaracja i klauzula w zakładce DO POBRANIA

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ ?

Aby do nas dołączyć:

-pobierz deklarację,

-wydrukuj ją

- wypełnij ją,

- przyślij do nas faxem lub e-mailem

fax: 22 834 50 51

e-mail: sekretariat@fundacjamediacji.pl

Złożenie deklaracji zostanie potwierdzone certyfikatem:

WARTO MEDIOWAĆ budujemy zaufanie w biznesie i upoważni do używania logo programu.

Deklarację można pobrać w zakładce DO POBRANIA.