Mediacje sądowe

Mediacja może zostać rozpoczęta na każdym etapie postępowania sądowego. Mediacje sądowe następują z inicjatywy sądu lub stron i są prowadzone na podstawie postanowienia sądu.
l

Mediacje umowne

Mediacja umowna inicjowana jest przez strony i prowadzona na podstawie umowy o mediację. Mediacja umowna jest alternatywą dla postępowania sądowego i doskonałym narzędziem prawnym.

Mediacje online

Mediacja online pozwala na przeprowadzenie mediacji w sytuacji kiedy tradycyjna mediacja byłaby niemożliwa lub bezzasadna ekonomicznie. Wykorzystuje ona narzędzia interaktywnej komunikacji.

Mediacje gospodarcze

Mediacja gospodarcza to idealne rozwiązanie dla biznesu. Pozwala szybko i skutecznie rozwiązać sprawy pomiędzy przedsiębiorcami, np. o zapłatę FV, odszkodowania, kary umowne, prace budowlane.

Mediacje cywilne

Mediacja cywilna to szansa na osiągnięcie porozumienia w sprawach o podział majątku, dział spadku, zapłatę, konflikty sąsiedzkie, odszkodowania i inne spory pomiędzy osobami fizycznymi.

Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna daje możliwość kompleksowego ustalenia wszelkich kwestii dotyczących rodziny i spraw okołorozwodowych, np. kontakty z dziećmi, alimenty, miejsce zamieszkania dziecka.

Mediacje pracownicze

Mediacja pracownicza jest korzystna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pozwala rozwiązać spory związane ze stosunkiem pracy, konflikty w zespole pracowników i kadrze zarządzającej.

Mediacje szkolne, rówieśnicze

Mediacje szkolne i mediacje rówieśnicze promują budowanie bezpiecznej i przyjaznej dzieciom szkoły oraz rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.

Mediacje karne

Mediacja karna to szansa dla pokrzywdzonego na poznanie motywów działania sprawcy i szybkie otrzymanie odszkodowania, a dla sprawcy na okazanie skruchy i pojednanie.

Mediacje administracyjne

Mediacje administracyjne prowadzone są pomiędzy stronami postępowania administracyjnego, które są w sporze lub pomiędzy stronami postępowania a organem administracyjnym.

Znajdź mediatora

Prosimy wybrać województwo na mapie Polski

#wartomediować

mediatorów

mediacji

filiżanek kawy

#wartomediować

mediatorów

mediacji

filiżanek kawy

Najnowsze wpisy

Szkolenie w Mielnie.

Szkolenie w Mielnie.

Od 24 do 26 września 2021 r. w Mielnie mediatorzy ze Stowarzyszenia #wartomediować doskonalili swoje umiejętności negocjacyjne. Dziękujemy Pani dr Annie Scheibe za przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Technik negocjacyjnych”. Poza cenną wiedzą teoretyczną ćwiczyliśmy...

czytaj dalej
Po co obowiązkowe spotkania informacyjne?

Po co obowiązkowe spotkania informacyjne?

Jedną z ważnych propozycji zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego obowiązkowych spotkań informacyjnych. Obowiązkowe spotkania informacyjne - po co? Po to, aby faktycznie zwiększyć zakres stosowania...

czytaj dalej