Mediatorzy ze Stowarzyszenia #wartomediować trzymają kartki z literami tworzącymi napis Stowarzyszenie #wartomediować.

Mediacje sądowe

Mediacja może zostać rozpoczęta na każdym etapie postępowania sądowego. Mediacje sądowe następują z inicjatywy sądu lub stron i są prowadzone na podstawie postanowienia sądu.
l

Mediacje umowne

Mediacja umowna inicjowana jest przez strony i prowadzona na podstawie umowy o mediację. Mediacja umowna jest alternatywą dla postępowania sądowego i doskonałym narzędziem prawnym.

Mediacje online

Mediacja online pozwala na przeprowadzenie mediacji w sytuacji kiedy tradycyjna mediacja byłaby niemożliwa lub bezzasadna ekonomicznie. Wykorzystuje ona narzędzia interaktywnej komunikacji.

Mediacje gospodarcze

Mediacja gospodarcza to idealne rozwiązanie dla biznesu. Pozwala szybko i skutecznie rozwiązać sprawy pomiędzy przedsiębiorcami, np. o zapłatę FV, odszkodowania, kary umowne, prace budowlane.

Mediacje cywilne

Mediacja cywilna to szansa na osiągnięcie porozumienia w sprawach o podział majątku, dział spadku, zapłatę, konflikty sąsiedzkie, odszkodowania i inne spory pomiędzy osobami fizycznymi.

Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna daje możliwość kompleksowego ustalenia wszelkich kwestii dotyczących rodziny i spraw okołorozwodowych, np. kontakty z dziećmi, alimenty, miejsce zamieszkania dziecka.

Mediacje pracownicze

Mediacja pracownicza jest korzystna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pozwala rozwiązać spory związane ze stosunkiem pracy, konflikty w zespole pracowników i kadrze zarządzającej.

Mediacje szkolne, rówieśnicze

Mediacje szkolne i mediacje rówieśnicze promują budowanie bezpiecznej i przyjaznej dzieciom szkoły oraz rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.

Mediacje karne

Mediacja karna to szansa dla pokrzywdzonego na poznanie motywów działania sprawcy i szybkie otrzymanie odszkodowania, a dla sprawcy na okazanie skruchy i pojednanie.

Mediacje administracyjne

Mediacje administracyjne prowadzone są pomiędzy stronami postępowania administracyjnego, które są w sporze lub pomiędzy stronami postępowania a organem administracyjnym.

Znajdź mediatora

Prosimy wybrać województwo na mapie Polski

#wartomediować

mediatorów

mediacji

filiżanek kawy

Najnowsze wpisy

Petycja w sprawie wynagrodzeń mediatorów

Petycja w sprawie wynagrodzeń mediatorów

Inflacja galopuje, a stawki mediatorów od lat stoją w miejscu... My mówimy STOP! Dbamy o interesy mediatorów. W lutym 2022 złożyliśmy petycję o podwyższenie wynagrodzeń mediatorów w sprawach karnych, a w grudniu 2022 w sprawach cywilnych. Liczymy na zmiany i czekamy...

czytaj dalej
Mediacje w sporach konsumenckich

Mediacje w sporach konsumenckich

  Mediacje w sporach konsumenckich W ramach działalności Stowarzyszenia #wartomediować wielokrotnie przekonywaliśmy, jak ważne i pomocne są mediacje dla przedsiębiorców. Mediacje gospodarcze z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością, jednak tym razem...

czytaj dalej