Mediacje gospodarcze

Doskonałe narzędzie prawne, wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

Alternatywa wobec sądowego sposobu dochodzenia roszczeń.

Przedsiębiorco, dlaczego #wartomediować?

  • oszczędność czasu, pieniędzy i nerwów
  • samodzielne, świadome decydowanie o swoich sprawach biznesowych
  • szansa na zachowanie pozytywnego wizerunku
  • zachowanie dobrych relacji biznesowych
  • zminimalizowanie ryzyka związanego z sądowym dochodzeniem roszczeń
  • skuteczność – zatwierdzona ugoda mediacyjna podlega wykonaniu jak orzeczenie sądu
  • istotny wpływ na płynność finansową firmy

Jakie sprawy do mediacji?

Sprawy o zapłatę

Kary umowne

Nienależyte wykonanie umowy

Spory budowlane i spory z innych umów

Zastępcze wykonanie prac

Kilka słów o mediacji gospodarczej

Mediacje gospodarcze to proces wspierający strony w wypracowaniu optymalnego rozwiązania zaistniałego sporu dla szeroko pojętego biznesu.

Indywidualne podejście do sprawy, merytoryczne przygotowanie się do mediacji, zrozumienie procesów gospodarczych oraz interdyscyplinarność mediatorów, profesjonalnie zajmujących się tym rodzajem mediacji, przyczynia się do osiągnięcia porozumienia między przedsiębiorcami lub innymi podmiotami uczestniczącymi w mediacjach gospodarczych, dając im tym samym możliwość uregulowania stosunków gospodarczych bez ingerencji i zdawania się na decyzję sądu.

Czas to pieniądz, a mediacja gospodarcza to sprawny i elastyczny sposób wspomagający biznes, jak również podmioty z sektora publicznego, które szukają wsparcia dla zainicjowanych procesów inwestycyjnych. Mediacja gospodarcza jest doskonałym narzędziem, otwierającym nowe perspektywy porozumienia w ramach dotychczasowej współpracy lub umożliwiającym budowanie zupełnie nowych relacji biznesowych. Pozwala na prowadzenie dalszej współpracy na warunkach dostosowanych do bieżącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy. Jej dostępność, odformalizowanie i nieskomplikowane zasady są swoistym antidotum na kryzys i problemy finansowe. Może przyczynić się do uzyskania stabilności ekonomicznej, płynności finansowej oraz utrzymania się podmiotu na rynku w sytuacji ekonomicznego kryzysu. Jest to metoda skuteczniejsza, szybsza, bardziej elastyczna i kosztująca mniej niż proces sądowy. 

Prowadzisz własny biznes? Reprezentujesz firmę, korporację, jednostkę sektora finansów publicznych? Szukasz metody, która pomoże uregulować stosunki gospodarcze lub “ułożyć” je na nowo w optymalny dla Ciebie sposób?

Skorzystaj z usług profesjonalnych mediatorów gospodarczych.

Kto może skorzystać z mediacji gospodarczej?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisaną w CEiDG

Spółki prawa handlowego wpisane w KRS

Wspólnoty mieszkaniowe

Jednostki samorządu terytorialnego

Banki i firmy ubezpieczeniowe