Mediacje cywilne

Mediacja pozwala na spotkanie stron konfliktu na neutralnym gruncie, spokojną rozmowę w obecności bezstronnego mediatora, wypracowanie w krótkim czasie satysfakcjonującego wszystkie strony sporu sposobu rozwiązania konfliktu.

Dlaczego korzystać z mediacji?

 • chcesz szybko i skuteczne zakończyć spór
 • nie chcesz oddawać sporu w ręce sądu
 • sam decydujesz jak zakończy się konflikt
 • ważne jest dla Ciebie zachowanie dalszych relacji
 • chcesz zminimalizować ryzyko procesowe

Jakie sprawy cywilne nadają się do mediacji?

O zapłatę pomiędzy osobami fizycznymi

 • z umów pożyczek i innych umów
 • odszkodowania
 • spory z umów o dzieło, zlecenia

Podział majątku

 • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej czyli np. po rozwodzie
 • podział majątku spółki cywilnej po jej rozwiązaniu

Dział spadku

 • określenie wartości majątku wchodzącego w skład spadku
 • sposób podziału spadku pomiędzy poszczególnych spadkobierców i określenie ewentualnych obowiązków z tym związanych

Spory sąsiedzkie

 • sposób korzystania z części wspólnych nieruchomości, miejsc parkingowych
 • konieczność i sposób finansowania napraw części wspólnych
 • oddziaływanie nieruchomości sąsiedniej, np. wody opadowe spływające na nieruchomość sąsiednią

Spory z umów cywilnych

 • sprawy dotyczące wykonywania oraz rozwiązywania umów cywilnych