Mediacje pracownicze

Mediacja jest doskonałą formą rozwiązywania konfliktów pracowniczych, czyli powstających wewnątrz przedsiębiorstwa, w relacji pracodawca – pracownik, pracownik – pracownik, organy zarządzające – pracodawcy.

Kto może wszcząć mediację pracowniczą?

  

 • pracownik
 • były pracownik
 • grupa pracowników
 • pracodawca

Jakie spory pracownicze do mediacji?

Spory o zapłatę

 • wynagrodzenia
 • za nadgodziny
 • odszkodowania
 • za urlop

Świadectwo pracy

 • o sprostowanie
 • o uzupełnienie
 • o wydanie

Konflikty dotyczące warunków zatrudnienia

Spory związane ze sposobem rozwiązania umowy o pracę

Konflikty wewnątrz organizacji/działów

Mobbing i dyskryminacja

Postępowanie dyscyplinarne

Opracowanie, zmiana regulaminów w zakładach pracy

O mediacji pracowniczej

Coraz częściej przedsiębiorcy wprowadzają mediację do swojej kultury korporacyjnej, a także współpracują ze specjalistami w zakresie mediacji pracowniczych.

W ten sposób wykorzystują szansę na poprawę komunikacji w firmie oraz zapobiegają eskalacji konfliktów, jak również minimalizują ich koszty.

Mediacja pracownicza to również ważny aspekt dbałości o zachowanie pozytywnego wizerunku firmy, ponieważ mediacje oraz rozmowy, propozycje i oferty, które pojawiły się w mediacji objęte są poufnością.