Mediacje szkolne i rówieśnicze

Propagujemy ideę mediacji wśród dzieci i młodzieży!
Nasi mediatorzy nie tylko pomagają skutecznie rozwiązywać konflikty, ale także dzielą się wiedzą prowadząc warsztaty i prelekcje.

Czy w szkole potrzebne są mediacje?

Mediacje szkolne i mediacje rówieśnicze promują budowanie bezpiecznej i przyjaznej dzieciom szkoły oraz rozwiązywanie konfliktów bez przemocy.

Mediacja to doskonałe narzędzie. Pomaga zrozumieć potrzeby drugiej strony i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Uczy tolerancji, szacunku i odpowiedzialności. Usprawnia komunikację i pomaga odbudować relacje.

Mediacje szkolne
– jakie sprawy?

Rodzic – Nauczyciel

Spory pomiędzy rodzicami a nauczycielami.

Rodzice – Szkoła

Spory pomiędzy rodzicami a dyrekcją i kadrą zarządzającą.

Rodzice – Rodzice

Konflikty pomiędzy rodzicami uczniów dotyczące kwestii szkolnych.

Szkoła – osoba / instytucja zewnętrzna

Spory pomiędzy szkołą a instytucjami współpracującymi lub zewnętrznymi.

Nauczyciele – Dyrekcja / Nauczyciele

Spory wewnątrz kadry pedagogicznej, konflikty pomiędzy nauczycielami a dyrekcją lub pracownikami administracyjnymi.

Mediacje rówieśnicze

Mediacje rówieśnicze są sposobem rozwiązywania konfliktów i przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów. Kolega lub koleżanka ze szkolnej ławki – osoba ciesząca się dużym zaufaniem i odpowiednio przygotowana do pełnienia funkcji mediatora rówieśniczego – może pomóc swoim rówieśnikom w rozwiązaniu sporu, poprawieniu komunikacji i odbudowaniu relacji.

W jakich sprawach pomoże mediator rówieśniczy?

Hejt w szkole i w sieci

Poniżanie, wyśmiewanie i obrażanie rówieśników

Kłamstwa,  pomówienia

Agresja, bójki, pobicia

Inne konflikty i nieporozumienia pomiędzy rówieśnikami

Warsztaty i prelekcje

Mediatorzy ze Stowarzyszenia #wartomediować prowadzą warsztaty i prelekcje nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci i młodzieży. Pomagają zrozumieć mechanizmy powstawania i eskalacji konfliktów. Uczą jak z szacunkiem rozwiązywać konflikty, a tym samym zapobiegać przemocy w szkole, jak radzić sobie ze stresem i jak budować poprawne relacje społeczne.  Przygotowują uczniów do pełnienia funkcji mediatora rówieśniczego i pomagają wdrożyć mediacje rówieśnicze w szkole.