Blog

Po co obowiązkowe spotkania informacyjne?

Po co obowiązkowe spotkania informacyjne?

Jedną z ważnych propozycji zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego obowiązkowych spotkań informacyjnych. Obowiązkowe spotkania informacyjne - po co? Po to, aby faktycznie zwiększyć zakres stosowania...

Stanowisko w sprawie zmian w kpc

Poznań, dnia 29.03.2021 r. Do Ministra Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa   Stanowisko Stowarzyszenia #wartomediować w sprawie projektu z dnia 14.12.2020 r. ustawy o zmianie ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  ...

Kontakty z dziećmi po rozstaniu

Kontakty z dziećmi po rozstaniu

W wyniku rozpadu małżeństwa (związku) następuje również rozpad komórki zwanej rodziną. O ile dorośli są świadomi sytuacji, w jakiej się znajdują, o tyle dziecko staje przed nową rzeczywistością- doświadczeniem, które wpłynie na jego dorosłe życie, bowiem sposób, w...

Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacje w sprawach rodzinnych

Jeśli: w Twojej rodzinie pojawił się konflikt, rozstajesz się z małżonkiem lub partnerem, nie możesz porozumieć się w kwestii opieki nad dziećmi lub kontaktu z nimi, kwestia alimentów jest przedmiotem sporu, Twój problem dotyczy spraw majątku lub mieszkania, próba...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 22 do 28 lutego 2021 r. obchodzony jest w Polsce Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Natomiast dzień 22 lutego 2021 r. jest Europejskim Dniem Ofiar Przestępstw. Jednym z komponentów pomocy na rzecz pokrzywdzonych jest możliwość prowadzenia...

Korzyści z mediacji w biznesie

Korzyści z mediacji w biznesie

Korzyści z mediacji w biznesie Mediacje są coraz częściej doceniane w relacjach między przedsiębiorcami. Mediacja jest rozwiązaniem dostępnym dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i dla przedsiębiorców o rozbudowanej strukturze....

Skuteczna mediacja

Skuteczna mediacja

Mediacja jest tak dobra, jak dobry jest mediator, skuteczna na tyle, w jakim stopniu pozwolą strony, a udział pełnomocników w mediacji jest gwarancją profesjonalizmu.

Początek Stowarzyszenia #wartomediować

Początek Stowarzyszenia #wartomediować

Stowarzyszenie #wartomediować zostało zarejestrowane 25 września 2020 r. Siedzibą stowarzyszenia jest Poznań. Tyle oficjalnych danych na początek. Jesteśmy grupą mediatorów, którzy uczestniczyli w studiach podyplomowych. Z rozmów, z dyskusji, z polemik i wymiany...