Po co obowiązkowe spotkania informacyjne?

kwi 22, 2021 | Blog

Jedną z ważnych propozycji zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego obowiązkowych spotkań informacyjnych.

Obowiązkowe spotkania informacyjne – po co?

Po to, aby faktycznie zwiększyć zakres stosowania mediacji w sprawach sądowych, aby zachęcić do podjęcia próby mediacji w danej sprawie poprzez przedstawienie jej zalet, sposobu działania, określonych korzyści z nią związanych. Strony będą mogły w trakcie takiego spotkania informacyjnego dowiedzieć się, czym jest mediacja i jak mediacja może pomóc w ich konkretnej sprawie. Będą mogły również porównać koszty ewentualnego dalszego procesu z kosztami mediacji. To wszystko pozwoli stronom na podjęcie świadomej decyzji związanej z wyborem dalszego sposobu dochodzenia roszczeń: zostajemy w sądzie, czy korzystamy z mediacji.

Jako mediatorzy często obserwujemy, że strony, które przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do mediacji miały możliwość spotkania z mediatorem, spokojnego zapoznania się z tematem postępowania mediacyjnego, posłuchania, na czym polega mediacja i jak mediator realnie może pomóc stronom w sporze, wreszcie jakie ma skutki prawne – rozumieją jej ideę, chętniej z niej korzystają i wykorzystują jej potencjał.

W jakich sprawach spotkania informacyjne mają być obowiązkowe?

Ustawodawca proponuje wprowadzenie obowiązkowych spotkań informacyjnych tj. w sprawach:

  • o zniesienie współwłasności,
  • o dział spadku,
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
  • w sprawach gospodarczych,
  • w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • w pozostałych sprawach, w których sąd tak zadecyduje.

Do udziału w spotkaniu informacyjnym będzie wzywał sąd przed pierwszym posiedzeniem. Proponowane rozwiązania wymagają jeszcze doprecyzowania, niemniej jednak faktem jest, że w tych sprawach decyzja o mediacji często kończy się zawarciem przez strony ugody mediacyjnej w krótkim czasie. Ponadto są to sprawy, których często podłożem są konflikty rodzinne, a mediacja oferuje komfortowe warunki pozwalające na podjęcie próby ich wyjaśnienia.

Jak ma wyglądać takie spotkanie?

Projekt zakłada, że spotkanie informacyjne będzie mógł prowadzić mediator stały, sędzia, referendarz sądowy, urzędnik sądowy lub asystent sędziego. Spotkania te będą mogły odbywać się w budynku sądu, w godzinach urzędowania, ale też poza nim- czyli np. w biurze mediatora stałego. Podczas spotkania informacyjnego stronom zostanie przedstawiona mediacja, jako alternatywa wobec sądu, omówione zostaną jej zasady, zalety i korzyści (również finansowe) w ich konkretnej sprawie.

Spotkanie obowiązkowe, ale mediacja dobrowolna

Należy zaznaczyć, że sam udział w spotkaniu informacyjnym nie jest równoznaczny z obowiązkiem udziału w mediacji. Mediacja jest dobrowolna. W trakcie lub po spotkaniu strony zdecydują czy chcą skorzystać z szansy polubownego rozwiązania sporu, czy jednak pozostawić sprawę w gestii sądu. Mogą samodzielnie wybrać mediatora lub skorzystać z usług mediatora wyznaczonego przez Sąd. Dzięki spotkaniu informacyjnemu strony będą mogły podjąć swobodną i przede wszystkim świadomą decyzję, czy chcą w dalszym etapie skorzystać z mediacji w swojej sprawie, czy też nie.

W naszej ocenie w przypadku zgody na mediację za istotną korzyść uznajemy możliwość umówienia terminu spotkania mediacyjnego, a nawet bezpośrednia możliwość przystąpienia do mediacji – w przypadku takiej woli stron i pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków prowadzenia mediacji.

Autorkami wpisu są Iwona Franków-Wilczyńska i Dorota Podolska – mediatorki i prawniczki.

Więcej informacji:

Iwona Franków-Wilczyńska
tel.: +48 607 243 066
e-mail: biuro@prawnik-mediator.pl
www.prawnik-mediator.pl

Dorota Podolska
tel.: +48 693 142 422
e-mail: phucapitol@poczta.onet.pl
www.mediatorka.com.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z Nami!

 

Nasi mediatorzy chętnie odpowiedzą na pytania i udzielą wszelkich informacji dotyczących postępowania mediacyjnego.