Iwona Franków-Wilczyńska

Członek Zarządu #SWM, Członek Zalożyciel #SWM, mediator stały, prawnik
Kontakt:
Rodzaj prowadzonych mediacji:
 • mediacje online
 • mediacje cywilne
 • mediacje gospodarcze
 • mediacje rodzinne

Mediator stały przy:

 • Sądzie Okręgowym w Szczecinie
 • Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. 
Wykształcenie:
 • 2019-2020 – Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań – studia podyplomowe, kierunek: Profesjonalny Mediator Gospodarczy
 • 2009-2014 – Wydział Prawa i Administracji US Szczecin – studia magisterskie, kierunek: Prawo

Kursy i szkolenia z mediacji i tematyki pokrewnej:

 • 2019 – Mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych, Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
 • 2019 – Narzędzia coachingowe w pracy mediatora, Anna Franecka, 4h
 • 2019 – Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych TUS SST, Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości, Mirosław Szczeglik
 • 2018 – Mediacja w sprawach gospodarczych, Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, dr Marcin Białecki
 • 2018 – Mediacje szkolne i rówieśnicze, Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek
 • 2017 – Specjalistyczne Szkolenia z mediacji Cywilnych i Gospodarczych, Centrum Psychologii Sądowej, Kancelaria mediacyjna i prawna Grażyna Górska
 • 2017 – Regionalne Centra Mediacji silne dla obywateli, Fundacja Unia Regionalnych Centrów Mediacji, 20h
 • 2017 – Mediacje sądowe. Sporządzanie ugody w praktyce, FRDL Centrum Szkoleniowe w Szczecinie Beata Turzańska-Szacoń
 • 2016 – Mediacje cywilne i rodzinne, Akademia Bliżej VCC, 30h
 • 2016 – Szkoła Mediacji, Akademia Bliżej VCC, 40h
 • 2015 – Mediacje i Negocjacje, Collegium Balticum, 80h

Udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych:

 • 2021 – I Ogólnopolska Konferencja “Razem Wobec Rozstania”, Krajowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • 2021 – V Konferencja szkoleniowa i VIII Poznański Salon Mediacji „Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym” – organizator WPiA UAM w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, WCAiM oraz Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych2020 – Konferencja “Krajobraz zmian mediacyjnych nie tylko w obliczu pandemii. Krajowy Rejestr Mediatorów – nowe regulacje dotyczące zawodu mediatora.”, Fundacja dla Mediacji z siedzibą we Wrocławiu
 • 2021 – Seminarium Online “Mediacje medyczne”, Centrum Szkoleń Prawnych z siedzibą w Poznaniu
 • 2021 – Webinar “Kontakty z dzieckiem – procedury prawne dotyczące dziecka z perspektywy sędziego i pełnomocnika”, Sekcja Praw Dziecka przy ORA w Warszawie
 • 2020 – Konferencja “Krajobraz zmian mediacyjnych nie tylko w obliczu pandemii. Krajowy Rejestr Mediatorów – nowe regulacje dotyczące zawodu mediatora.”, Fundacja dla mediacji z siedzibą we Wrocławiu
 • 2020 – Konferencja “”Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” – Ministerstwo Sprawiedliwości
 • 2019 – Mediacje gospodarcze – bariera czy płaszczyzna porozumienia, Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
 • 2019 – Mediacje gospodarcze w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz Centrów Arbitrażu i Mediacji. Doświadczenia i dobre praktyki, Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
 • 2018 – Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych, Collegium Polonicum, Polsko Niemieckie Centrum Mediacji
 • 2018 –  referat „Mediacja w prawie rodzinnym” w ramach XXIX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Poradni Prawa „Mediacja interdyscyplinarna”, w Słubicach
 • 2017 – Mediacja rodzinna. Konferencja w ramach III edycji Poznańskiego Salonu Mediacji, Sąd Okręgowy w Poznaniu
 • 2017 – Mediacje jako alternatywna forma rozwiązywania sporów, Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

 

O mnie:

Jestem prawnikiem, mediatorem i trenerem umiejętności społecznych. Uprawnienia mediatora uzyskałam w 2015r., zaś od 2017r. jestem mediatorem stałym i prowadzę kancelarię mediacyjną. Mediacje są moją pasją. Specjalizuję się w mediacjach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Stale pogłębiam swoją wiedzę i doskonalę swój warsztat biorąc udział w szkoleniach branżowych, konferencjach i warsztatach.

W pracy zawodowej kieruję się indywidualnym podejściem do klienta oraz kreatywnym i elastycznym podejściem do spraw i poszukiwania rozwiązań, dostosowanych do potrzeb zwaśnionych stron.

Współpracuję ze środowiskiem mediatorów angażując się w różne inicjatywy mające na celu propagowanie polubownych metod rozwiązywania sporów.

W wolnych chwilach lubię podróżować i spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi nad wodą, w szczególności pływając i wędkując.