Weronika Szagdaj

Członek Założyciel #SWM, mediator stały, radca prawny

Kontakt:

Adres: ul. Zwycięzców 2a/2, 73-110 Stargard
tel.: +48 602 677 467
e-mail: radca@kancelariaprawna.stargard.pl
www.kancelariaprawna.stargard.pl
 

Rodzaj prowadzonych mediacji:

 • mediacje cywilne
 • mediacje gospodarcze
 • mediacje ubezpieczeniowe
 • mediacje administracyjne

Mediator stały przy:

 • Sądzie Okręgowym w Szczecinie 

Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań – Studia Podyplomowe Profesjonalny Mediator Gospodarczy;
 • Aplikacja Radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo.

Kursy i szkolenia z mediacji i tematyki pokrewnej:

 • szkolenie w zakresie 40 godzinnego warsztatu na poziomie BASIC pt. „Warsztat dla mediatorów – mediacja gospodarcza” prowadzonego przez Macieja Bobrowicza z Centrum Mediacji i Negocjacji
 • uczestnictwo w szkoleniu „Mediacja w sprawach gospodarczych”
 • uczestnictwo w szkoleniu „Warsztaty Mediacyjne”
 • uczestnictwo w szkoleniu „Wprowadzenie do Public Relation dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”

Udział w licznych konferencjach i panelach dyskusyjnych

O mnie:

Jestem stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Wspieram strony w sporach cywilnych i gospodarczych, szczególnie w specjalizacji związanej z  procesem  inwestycyjno-budowlanym, odszkodowaniami komunikacyjnymi, a także w sporach na gruncie praw rzeczowych, jak służebności gruntowe i przesyłu, a także zasiedzenia.
Jako radca prawny od lat udzielam pomocy prawnej przedsiębiorcom i osobom prywatnym, i dotychczasowe doświadczenie jednoznacznie wykazuje, że najlepszym rozwiązaniem problemów prawnych jest rozmowa oraz poszukiwanie wspólnych sposobów rozwiązania konfliktowej sytuacji, czego skutkiem jest porozumienia satysfakcjonujące obie Strony. Zarówno na etapie sądowym jak i jeszcze przedsądowym zachęcam Strony do podjęcia rozmów w mediacji, klientom i pełnomocnikom Stron proponuję szybkie i najlepsze dla Stron zakończenie nie tylko sporu, ale przede wszystkim rozwiązanie zaistniałego pomiędzy Stronami problemu, co często owocuje dalszą współpracą stron. 
Zawodowo spełniam się również jako radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem, jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz członkiem Ośrodka Mediacyjnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.  Prywatnie jestem zwolenniczką natury i zwierząt, a mój wolny czas pochłania rodzina i nasze rodzinne sportowe pasje.