Aleksandra Fątowicz

Członek Założyciel #SWM, mediator stały, adwokat

Kontakt:

Adres: ul. Energetyka 3/13, 62-510 Konin
tel.: +48 601 327 600
e-mail: fatowicz@adwokatfatowicz.com
www.adwokatfatowicz.com

Rodzaj prowadzonych mediacji:

 • mediacje online
 • mediacje cywilne
 • mediacje rodzinne
 • mediacje gospodarcze

Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań – Studia prawnicze
 • Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań – Studia Podyplomowe „Profesjonalny Mediator Gospodarczy”
 • Aplikacja Adwokacka przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu
 • Adwokat Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu

Kursy i szkolenia z mediacji i tematyki pokrewnej:

 • VI Zawodowe Szkolenie Mediatorów, Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • Council of Europe Programme on Human Rights Education for Legal Professionals (HELP), „Violence against women and domestic violence”, NRA w Warszawie
 • Specjalistyczne szkolenie „Mediacje w sprawach administracyjnych”, Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie
 • Specjalistyczne szkolenie „Mediacje w sprawach karnych i w postępowaniu dyscyplinarnym”, Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie

 • Techniki Mediacyjne” – ORA w Łodzi

 • „Techniki mediacji. Mediacja w sprawach z udziałem organu administracji publicznej” – ORA w Łodzi

Udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych:

 • Konferencje organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z cyklu „Poznański Salon Mediacji”
 • III Łódzkie Forum Mediacji „Mediacja jako efektywne narzędzie zarządzania konfliktem”- ORA w Łodzi, Klinika Prawa UŁ Wydziału Prawa i Administracji UŁ i Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo rodzinne, jego ewolucja i kierunki zmian” – WPiA UAM Poznań
 • Konferencja „Jak budować mosty współpracy? Mediacje: rodzina, biznes, administracja, Mediacje podziałowe – konstruowanie ugód w sprawach podziału majątku, działu spadku, podziały własnościowe” – Polskie Centrum Mediacji Oddział Poznań
 • Ogólnopolska konferencja „Ochrona dóbr osobistych naruszonych w Internecie” – Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego, WPiA UAM Poznań
 • Konferencja „Mediacja w medycynie” – Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska w Krakowie
 • „Komunikacja transformująca”, II Zgromadzenie Rady Mediatorów, Centrum Mediacyjne przy NRA w Warszawie
 • „Techniki i strategie mediacyjne – warsztaty pracy mediatora rodzinnego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mediator – zawód przyszłości”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

O mnie:

Jestem adwokatem, członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu od 2010 roku.

Jestem stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu i przy Sądzie Okręgowym w Koninie.

Jestem wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Prowadzę mediacje cywilne, gospodarcze i rodzinne.

Poprzez udział w szkoleniach zawodowych, konferencjach, warsztatach – stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności jako mediator i adwokat.

Uważam, że żadna sprawa nie jest ani za mała, ani za duża do mediowania.

Uwielbiam podróże i sporty przestrzenne (wędrówki górskie, żeglarstwo).