Artur Latuszewski

Członek Założyciel #SWM, mediator stały, administratywista

Kontakt:

Adres: ul. Rolna 20A, 83-200 Starogard Gdański

tel.: +48 696 916 066
e-mail: a.latuszewski@wp.pl

 

Rodzaj prowadzonych mediacji:

 • mediacje cywilne
 • mediacje gospodarcze
 • mediacje pracownicze
 • mediacje administracyjne
 • mediacje online

Mediator stały przy:

 • Sądzie Okręgowym w Gdańsku

Wykształcenie:

 • 2019-2020  – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia podyplomowe, Profesjonalny Mediator Gospodarczy
 • 2011-2012 – Towarzystwo Oświatowe Profil Spółka jawna Majewski, Prec w Gdańsku – praktyka zawodowa z zakresu wyceny nieruchomości
 • 2009-2010 – Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska – studia podyplomowe, kierunek: Wycena Nieruchomości
 • 2003-2008 – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański w Gdańsku – studia magisterskie, kierunek: Administracja

Kursy i szkolenia z mediacji i tematyki pokrewnej:

 • 2019 – Mediacje gospodarcze dla mediatorów, Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza
 • 2019 – Szkolenie pt. „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji”, Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator przy Konfederacji Lewiatan

 Udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych:

 • 2019 – Konferencja ZASTOSOWANIE MEDIACJI W BIZNESIE I KONFLIKTACH PRACOWNICZYCH. „BIZNES WYBIERA MEDIACJĘ”: spotkanie Przedsiębiorców i przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z Mediatorami pod patronatem Prezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji
 • 2019 – “MEDIACJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I SPORÓW ZBIOROWYCH”: konferencja w Sądzie Rejonowym w Malborku
 • 2018 – ETYKA W ZAWODZIE MEDIATORA I DOBRE PRAKTYKI W POSTĘPOWANIU MEDIACYJNYM: cykl debat realizowanych na terenie Sądów Rejonowych Okręgu Gdańskiego w Malborku, Tczewie i Starogardzie Gdańskim
 • 2017, 2018, 2019, 2020 – współorganizator Międzynarodowego Dnia Mediacji na terenie Sądu Rejonowego w Tczewie i Malborku

O mnie:

Administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej w zakresie wyceny nieruchomości. Mediator gospodarczy, certyfikowany przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, specjalizujący się w sprawach: cywilnych, administracyjnych, gospodarczych, oświatowych i pracowniczych.

Mediator wpisany decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku nr Adm. 0158-14/17 z dnia 7.06.2017 r. na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz mediator koordynujący przy Sądzie Rejonowym w Tczewie ds. cywilnych, gospodarczych i karnych.

Ponadto miłośnik płyt winylowych, fotografii analogowej i sympatyk KS Ring Kociewie.

Jestem osobą zaangażowaną w propagowanie kultury dialogu w przestrzeni publicznej i pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W mojej pracy kieruję się słowami dr Marshalla B. Rosenberga: „Im jaśniej wypowiadamy, na jaką odpowiedź czekamy, tym szybciej konflikt zmierza w stronę rozwiązania”.