Kamila Jakubowska-Banaszak

Członek Zarządu #SWM, Członek Zalożyciel #SWM, mediator stały, radca prawny

Kontakt:

Adres: ul. Marcelińska 62a/10, 60-354 Poznań
tel.: +48 501 495 254
e-mail: mediator@jakubowska-banaszak.pl
https://www.facebook.com/jakubowskabanaszak

 

Rodzaj prowadzonych mediacji:

 • mediacje online
 • mediacje rodzinne
 • mediacje cywilne
 • mediacje gospodarcze
 • mediacje administracyjne

Mediator stały przy:

 • Sądzie Okręgowym w Poznaniu
 • Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wykształcenie:

 • 2019-2020 Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań – studia podyplomowe, kierunek: Profesjonalny Mediator Gospodarczy
 • 2017-2018 Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań – studia podyplomowe z zakresu mediacji
 • 2003-2007 Aplikacja Radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu – tytuł zawodowy: Radca Prawny
 • 1996-2001 Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa – studia magisterskie, kierunek: prawo

Kursy i szkolenia z mediacji i tematyki pokrewnej:

 • 2016 – szkolenie w zakresie 40 godzinnego warsztatu na poziomie BASIC pt. „Warsztat dla mediatorów – mediacja gospodarcza” prowadzonego przez Macieja Bobrowicza z Centrum Mediacji i Negocjacji

 • 2019 – szkolenie specjalistyczne w zakresie 40 godzinnego warsztatu z zakresu mediacji rodzinnej prowadzonego przez Macieja Tańskiego z Centrum Mediacji Partners Polska

 • szkolenie specjalistyczne w zakresie 40 godzinnego warsztatu z zakresu mediacji rodzinnej prowadzonego przez Macieja Tańskiego z Centrum Mediacji Partners Polska
 • roczne studia podyplomowe dla mediatorów „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych:

 • konferencje organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z cyklu „Poznański Salon Mediacji”
 • konferencje Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu „ 5 wymiarów komunikacji. Jak budować mosty współpracy”
 • konferencja UAM – „Mediacja w administracji”
 • Poznańskie Dni Mediacji – Collegium Da Vinci, Mediatorzy dla Poznania – Międzynarodowy Dzień Mediacji
 • seminarium organizowanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu – „Zasady sporządzania ugód w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków”
 • Członek Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) przy Krajowej Radzie Radców Prawnych
 • Członek Komisji ds. polubownego rozwiązywania sporów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
 • Członek Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
 • Członek zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez koordynatora ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu celem wypracowania dobrych praktyk współpracy sądu z mediatorami oraz pouczenia dla stron w zakresie mediacji
  współorganizacja i uczestnictwo w corocznych obchodach Tygodnia Mediacji w województwie wielkopolskim

O mnie:

Jestem stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu i w Warszawie. Wspieram strony w sporach cywilnych i gospodarczych, szczególnie w specjalizacji związanej z własnością intelektualną, sporami na tle procesów inwestycyjno-budowlanych, odszkodowaniami komunikacyjnymi, medycznymi oraz finansami. Prowadzę również mediacje rodzinne, szczególnie w konfliktach na tle alimentów, kontaktów z dziećmi i podziału majątku oraz mediacje w administracji.

Wierzę, że najlepszym rozwiązaniem sporów i konfliktów jest rozmowa oraz uważane wsłuchanie się w potrzeby i interesy Stron, poszukiwanie wspólnych punktów styczności i w oparciu o nie, budowanie porozumienia satysfakcjonującego obie Strony.

Aktywnie działam na rzecz mediacji, propagując tę ideę w środowiskach prawniczych, wśród przedsiębiorców, osób prywatnych, a także wśród uczniów propagując ideę mediacji rówieśniczej.

Jestem członkiem zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez koordynatora ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego celem było wypracowanie dobrych praktyk współpracy sądu z mediatorami oraz pouczenia dla stron w zakresie mediacji.

Jestem również radcą prawnym z ponad 10-letnim doświadczeniem, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, członkiem Komisji do spraw polubownego rozwiązywania sporów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W roku 2017 zostałam laureatką Kryształowego Serca Radcy Prawnego za działalność pro bono.  

Prywatnie założycielka i Prezes Zarządu Stowarzyszenia 100 Kobiet Pomaga Poznań.

Miłośniczka wszelkich form aktywności fizycznej, podróży i zapachu kawy!