Anna Mazurek-Różynek

Członek Założyciel #SWM, mediator stały, radca prawny

Kontakt:

Adres: ul. Reymonta 80/2, 71-276 Szczecin
tel.: +48 609 652 520
e-mail: amr@meritum-kancelaria.pl
www.meritum-kancelaria.pl

 

Rodzaj prowadzonych mediacji:

 • mediacje gospodarcze
 • mediacje cywilne
 • mediacje online

Mediator stały przy:

 • Sądzie Okręgowym w Szczecinie
 • Sądzie Okręgowym w Warszawie

Wykształcenie:

 • Certyfikat kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” – Instytucja Certyfikująca Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Kod kwalifikacji w ZRK: 5C381800023
 • Studia podyplomowe, kierunek: Profesjonalny Mediator Gospodarczy Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań (2019-2020)
 • Aplikacja radcowska zakończona egzaminem i wpisem na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie (2012-2014)
 • Egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych zdany przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (2013)
 • Studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania (2008/2009)
 • Studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek: Prawo (2000-2005)

Kursy i szkolenia z mediacji i tematyki pokrewnej:

 • Szkolenie w zakresie 40 godzinnego warsztatu na poziomie BASIC pt. „Warsztat dla mediatorów – mediacja gospodarcza” prowadzonego przez Macieja Bobrowicza z Centrum Mediacji i Negocjacji (2015-2016)
 • Konferencje organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z cyklu „Szczeciński Salon Mediatora”
 • Szkolenia z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych – Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
 • Szkolenie pt. „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji” Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
 • Udział w panelu dyskusyjnym pt.  “Oblicza mediacji w sprawach cywilnych. Przedsiębiorca – konsument – mediator” – Zachodniopomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia mediacji on-line oraz zmian w przepisach dotyczących mediacji – Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
 • Konferencja szkoleniowa pt. „Ugoda mediacyjna i koszty mediacji” – WPiA UAM w Poznaniu oraz SO w Poznaniu
 • Konferencja szkoleniowa pt. „Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowymi i restrukturyzacyjnym” – WPiA UAM w Poznaniu, SO w Poznaniu, Wielopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, Krajowa Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych
 • Webinar „Mediacja w sprawach gospodarczych. Przykłady efektywnych mediacji z udziałem przedsiębiorców” – Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 • Szkolenie pt. „Efektywna komunikacja słowa, emocje i ciało w procesie mediacyjnym (i nie tylko)” – Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych
 • 24 godzinne szkolenie przygotowujące do walidacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” – Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

O mnie:

Jestem radcą prawnym i mediatorem specjalizującym się w mediacjach gospodarczych. Bogate doświadczenie zawodowe i różnorodne wykształcenie pozwalają mi prowadzić mediacje w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy. Znajomość zagadnień ustawodawstwa oraz orzecznictwa krajowego i unijnego, rachunkowości, marketingu i ekonomii, jak również zasad prowadzenia audytu wewnętrznego i kontroli finansowej czy zarządzania finansami, pozwala mi na sprawne prowadzenie mediacji w bardzo wielowątkowych i trudnych sprawach gospodarczych. Doświadczenie zdobyte we współpracy z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach zamówień publicznych i ubezpieczeń, jak również przeprowadzane kontrole wydatkowania przez nie środków publicznych predestynują mnie do prowadzenia mediacji z udziałem szeroko pojętego sektora publicznego.

Posiadam umiejętność łatwego nawiązywania relacji interpersonalnych oraz komunikowania się, a myślenie strategiczne traktuję jako podstawę podejmowanych działań. Jestem osobą rzetelną, systematyczną i poszukującą nowych metod rozwiązywania problemów, a  każdą mediację prowadzę z pełnym zaangażowaniem.

Prywatnie mama dwóch córek, członek wspierający Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA” w Szczecinie, laureatka Kryształowego Serca Radcy Prawnego 2019 za działalność pro bono oraz pasjonatka tańców latynoskich, motoryzacji, podróży i sztuki cukierniczej.