Agnieszka Jaróg

Członek Założyciel #SWM, mediator stały, prawnik

Kontakt:

Adres: ul. Rynek 55/3A, 58-200 Dzierżoniów
tel.: +48 502 295 548
e-mail:adrem@mediacje-szkolenia.com
www.adrem-mediacje-szkolenia.com

 

Rodzaj prowadzonych mediacji:

 • mediacje online
 • mediacje cywilne
 • mediacje gospodarcze
 • mediacje rodzinne

Wykształcenie:

 • 2019-2020 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji – studia podyplomowe, kierunek: Profesjonalny Mediator Gospodarczy
 • 2016-2017 – Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Wydział Nauk Społecznych – studia podyplomowe, kierunek: Zawód Mediator
 • 2002-2003 – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno – Społeczne – studia podyplomowe, kierunek: Unia Europejska
 • 1993-1998 – Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Wydział Prawa i Administracji – studia magisterskie, kierunek: Prawo

Kursy i szkolenia z mediacji i tematyki pokrewnej:

 • 2020 – Webinarium Mediacja jako alternatywa rozwiązywania sporów w postępowaniu administracyjnym, Fundacja Batorego
 • 2019 – Podnoszenie kompetencji w zakresie mediacji gospodarczych, Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu
 • 2019 – Porozumienie mimo różnic, Fundacja Dom Pokoju
 • 2019 – Facylitacja spotkań, Fundacja Dom Pokoju
 • 2005 – Zarządzanie zmianą, IDEA! Management Consulting
 • 2005 – Zarządzanie projektami, IDEA! Management Consulting
 • 2002 – Train the Trainer, Polsko – Amerykański Instytut Zarządzania
 • 2002 – Profesjonalne Zarządzanie Zmianą, Global Project Achievement

Udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych:

 • 2019 – Konferencja „Rola mediatora w nowym otoczeniu prawnym. Zmiany w KPC a mediacje”, Wrocław
 • 2019 – VIII Oławska Konferencja Mediacyjna pt. „Praktyczna strona mediacji. Aspekty prawne, biznesowe i psychologiczne”, Oława
 • 2019 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Standardy mediacji w Europie”, Wrocław
 • 2019  – Konferencja „Mediacje rodzinne i wśród nieletnich”, Strzelin
 • 2019  – Konferencja „Mediacje w sferze publicznej. Szanse i zagrożenia”, Wrocław
 • 2019 – Konferencja „I need … to be father: świadome ojcostwo”, Świdnica
 • 2018 – Ogólnopolska Naukowa Konferencja Mediacyjna „Mediacje z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych”, Wrocław
 • 2018 –  VII Oławska Konferencja Mediacyjna pt. „Mediacja w firmach rodzinnych i w rodzinie”, Oława

Inna działalność:

Od 2015 r. współpracuję z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu w zakresie szkoleń dla aplikantów, w szczególności szkoleń dotyczących mediacji i udziału pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym.

Prowadziłam spotkania w ramach Międzynarodowych Dni Mediacji w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie dla pełnomocników, przedstawicieli organów samorządowych, jednostek organizacyjnych, przedstawicieli policji, straży miejskiej, szkół i jednostek wychowawczo – opiekuńczych oraz dla lokalnej społeczności.

Współprowadziłam spotkanie w Sądzie Okręgowym w Świdnicy dla przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, komend powiatowych z okręgu świdnickiego oraz przedstawicieli prokuratury i aresztów śledczych.

O mnie:

Jestem prawnikiem, mediatorem i szkoleniowcem. Od 2006 r. prowadzę działalność pod firmą Ad Rem Mediacje i Szkolenia Agnieszka Jaróg, w ramach której organizuję i prowadzę szkolenia z umiejętności miękkich oraz mediuję. Specjalizuję się w mediacjach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, zwłaszcza w sprawach o rozwód, podział majątku, rozliczenie konkubinatu, zniesienie współwłasności, dział spadku, zapłatę. Moja praca charakteryzuje się ciągłym przenikaniem formalnego i zasadniczego bytu prawniczego z emocjonalnymi siłami tkwiącymi w każdym z nas. Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym cenię sobie szczerość, autentyczność i bezpośredniość.

Odpręża mnie zapach uprawianej przeze mnie lawendy!