Artur Biliński

Członek Komisji Rewizyjnej #SWM, Członek Założyciel #SWM, mediator stały, biegły sądowy,  inżynier sanitarny

Kontakt:

Adres: ul. Trzebiatowska 29 a, 60 – 432 Poznań
tel.: +48 501 035 985
e-mail: a.bilinski@wiertconsulting.pl

 

Rodzaj prowadzonych mediacji:

 • mediacje online
 • mediacje cywilne
 • mediacje gospodarcze

Wykształcenie:

 • 2020 – Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań – studia podyplomowe, Profesjonalny Mediator Gospodarczy
 • 2015 – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Wycenia Nieruchomości, specjalność: służebność przesyłu
 • 2012 – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie – Wydział Energetyki i Paliw, specjalność: Podstawy Energetyki Jądrowej
 • 2011 – Zespół Szkół CKU w Koninie – KWB Konin – Górnik Eksploatacji Otworowej – tytuł: Mistrz
 • 1999 – Politechnika Zielonogórska – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – studia magisterskie, kierunek: Inżynieria Sanitarna
 • 1995 – Technikum Mechaniczne w Świebodzinie – tytuł: Technik Mechanik

Działalność zawodowa:

 • 2020 – członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia #wartomediować
 • 2016 – członek Komisji Egzaminacyjnej URE Urzędu Regulacji Energetyki SIMP o/Bydgoszcz
 • 2015 – członek Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG o/ Zielona Góra
 • 2014 – członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP o/ Bydgoszcz
 • 2011 – członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych PZiTS o/ Poznań

Ponadto:

 • w dniu 5 czerwca 2006 r. decyzją Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB sygn. Akt LBS/OKK/0054/7131-7132/01/06 zostały nadane mi UPRAWNIENIA  BUDOWLANE o numerze LBS/0014/PWOS/06 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako: Kierownika Budowy, Projektanta, Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • w dniu 15 listopada 2011 r. decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu Nr rej. B-30/11/AK uzyskałem kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku osoby ŚREDNIEGO DOZORU RUCHU w specjalności BUDOWLANEJ w zakładach górniczych prowadzących bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, z wyjątkiem składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych
 • w dniu 15 listopada 2011 r. decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu Nr rej. B-29/11/AK uzyskałem kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku osoby ŚREDNIEGO DOZORU RUCHU w specjalności BUDOWLANEJ w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi sól kamienna
 • w dniu 01 lutego 2011 r. decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu Nr rej. B-2/11/AK uzyskałem kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku osoby WYŻSZEGO DOZORU RUCHU w specjalności BUDOWLANEJ w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi ropę naftową i gaz ziemny
 • w dniu 02 grudnia 2011 r. decyzją ZS CKU w Koninie numer 76/MG/2011/2012 otrzymałem tytuł zawodowy MISTRZ w zawodzie GÓRNIK EKSPLOATACJI OTWOROWEJ o numerze WKPiU-444/14/09/SJ
 • w  dniu 04 grudnia 2016 r. ukończyłem szkolenie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie
 • w dniu 14 grudnia 2016 r. decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu wpisany zostałem na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu
 • w dniu 16 stycznia 2017 r. decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu ustanowiony zostałem i wpisany na listę stałych biegłych sądowych w dziedzinie budownictwo o specjalności inżynierii sanitarnej, energetyki zawodowej i sektora gazu ziemnego i ropy naftowej
 • w dniu 12 kwietnia 2018 r. decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB numer KK-0056-0004/18 otrzymałem tytuł RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 

O mnie:

Jestem przedsiębiorcą, inżynierem i mediatorem.

Uprawnienia mediatora uzyskałem w 2016 r., w tym samy roku zostałem wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, a następnie w Gorzowie Wlkp. Specjalizuję się w mediacjach gospodarczych, a w szczególności – z racji wykonywanego zawodu – związanych z gospodarką, budownictwem i energetyką. Podczas wieloletniej pracy w biurze projektów, prowadząc procesy inwestycyjne w budownictwie i energetyce zawodowej, brałem udział w wielu szkoleniach oraz negocjacjach w kraju i poza jego granicami pracując z wiodącymi korporacjami i na ich zlecenie. Dało mi to możliwość zrozumienia problematyki z którą borykają się przedsiębiorcy i nauczyło mnie w jaki sposób pokonać powstały impas.

Staram się w sposób ciągły rozwijać swoje umiejętności, poznawać ludzi i świat mnie otaczający tak, aby wszystkim nam żyło się lepiej.