Mediacje rodzinne

“Kto chce, szuka sposobu. Kto nie chce, szuka powodu.”
Stefan Żeromski

Czy…?

 • w Twojej rodzinie pojawił się konflikt?
 • rozstajesz się z małżonkiem lub partnerem?
 • nie możesz porozumieć się w kwestii opieki nad dziećmi lub kontaktu z nimi?
 • kwestia alimentów jest przedmiotem sporu?
 • Twój problem dotyczy spraw majątku lub mieszkania?
 • próba rozwiązania konfliktu nie udaje się od dłuższego czasu?
 • chcesz mieć możliwość swobodnego wypowiedzenia się w temacie?
 • ważne jest dla Ciebie, żeby samemu mieć wpływ na rozwiązanie problemu?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco mediacje rodzinne są właśnie dla Ciebie.

W jakich sprawach?

Kontakty z małoletnimi

 • kontakty z dziećmi
 • kontakty z wnukami 
 • zasady sprawowania pieczy naprzemiennej

Alimenty

 • ustalenie alimentów
 • obniżenie lub podwyższenie alimentów
 • zmiana sposobu wykonywania obowiązku alimentacyjnego
 • przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Spory okołorozwodowe

 • warunki rozwodu lub separacji
 • kwestie dotyczące dzieci (kontakty, alimenty, władza rodzicielska)

Rodzicielski Plan Wychowawczy

 • zasady sprawowania opieki nad dziećmi
 • kontakty dzieci z rodzicami i członkami rodziny
 • wychowanie, edukacja, zdrowie, religia
 • finansowanie potrzeb dzieci

Inne konflikty rodzinne

Wszelkie spory i nieporozumienia pomiędzy członkami rodziny, w których możliwe jest wypracowanie ugody. 

Dlaczego mediacja rodzinna przy udziale mediatora #SWM ?

Mediatorzy Stowarzyszenia #wartomediować poza kwestiami, które są wspólne dla wielu ośrodków mediacyjnych i zostały wskazane powyżej zwracają również uwagę na specyfikę mediacji rodzinnych. Nasi mediatorzy mają świadomość ogromu emocji, jaki towarzyszy tego typu mediacji. W pełni zdajemy sobie sprawę jak trudne są często rozmowy o problemach w rodzinie, która jeszcze do niedawna wydawała się najbezpieczniejszym i najpewniejszym miejscem dla jej członków. Wiemy też o tym, że problemy dotyczące rodziny pojawiają się w wielu domach, a nasze doświadczenie, wiedza oraz podejście pozwolą Państwu je rozwiązać.

Proponujemy mediacje rodzinne w atmosferze, która sprzyja rozmawianiu, gwarantujemy, że zostaniecie Państwo wysłuchani. Pozwolimy na nowo spojrzeć na konflikt. Odbywać będą się one w miejscu, które jest dla Państwa neutralne. Pracujemy różnymi metodami, a najdogodniejszą z nich dobierzemy wspólnie z uczestnikami mediacji tak, aby była odpowiednia do rodzaju sprawy. Mamy świadomość tego, że często polegacie Państwo na swoich pełnomocnikach, dlatego doceniamy ich rolę w dochodzeniu do wspólnego porozumienia. Dzięki doświadczeniu i merytorycznemu przygotowaniu pomożemy w ustaleniu najważniejszych spraw oraz rozwiązaniu trudnych dla Państwa konfliktów. Jesteśmy przekonani, że przy wsparciu mediatora Stowarzyszenia jesteście Państwo w stanie wypracować najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie problemu.

Mediacja to dobry wybór

Szansa na bycie wysłuchanym i zrozumianym

W mediacji jest czas na rozmowę. Spotkanie przy mediacyjnym stole przebiega w znacznie spokojniejszej i przyjemniejszej atmosferze niż sądowa batalia o rację. Mediator łagodzi powstające napięcia, stwarza warunki do rozmowy i pomaga zrozumieć wzajemne obawy i oczekiwania. 

Poprawa komunikacji i relacji

W mediacji możecie wyjaśnić sobie wszystkie sporne kwestie i wypracować rozwiązania na przyszłość. Oprócz samych aspektów prawnych, często ważniejsze są aspekty pozaprawne, takie jak komunikacja, wartości etyczne, uczucia, relacje i inne aspekty psychologiczne. Współpraca rodzicielska układa się znacznie lepiej w przypadku porozumienia, niż w przypadku wyroku.

Wpływ na sposób rozwiązania konfliktu 

W mediacji to Wy decydujecie.  Możecie wziąć sprawy w swoje ręce. Mediator nie narzuca rozwiązań, nie wydaje wyroku. To Wy podejmujecie decyzję w jaki sposób chcecie rozwiązać spór. Mediator może Wam w tym pomóc. Może też przedstawić różne pomysły, ale ostateczna decyzja należy do Was.

Czas – szybkie i skuteczne zażegnanie konfliktu

Jeśli mediacja jest skierowana przez sąd to trwa ona od jednego do trzech miesięcy. W przypadku mediacji pozasądowej (umownej) czas jej trwania zostanie ustalony pomiędzy stronami a mediatorem indywidualnie. Często już na pierwszym posiedzeniu strony wypracowują ugodę.

W mediacji każdy wygrywa

WIN-WIN. W mediacji nie ma przegranych. Tutaj każdy wygrywa.  Mediator nie rozstrzyga sporu.  Porozumienie wypracowane podczas mediacji jest akceptowalne dla każdej ze stron.  To Wy decydujecie jaka będzie treść ugody.

Sąd czy mediacja?

Batalia o rację, walka na dowody i argumenty, wywiady kuratorów, ocena kompetencji wychowawczych czy porozumienie uwzględniające potrzeby dziecka i wzajemne oczekiwania rodziców?

Sala sądowa czy okrągły stół, przy którym można usiąść, spokojnie porozmawiać, wyjaśnić sporne kwestie i poszukać rozwiązania?

Wybór należy do Ciebie!

Najczęściej zadawane pytania:

Czy mediator sporządza opinię z mediacji?

Nie! Mediator nie ocenia stron, nie szuka winnych, ani nie sporządza opinii z mediacji. Mediacja jest poufna, a mediator bezstronny i neutralny. Z mediacji sporządza się jedynie protokół i ugodę (jeżeli strony dojdą do porozumienia). W protokole znajdują się tylko podstawowe informacje, takie jak: miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, dane mediatora i uczestników oraz wynik mediacji (czy doszło do ugody).

Czy mogę przyjść na mediację z pełnomocnikiem?

Oczywiście, że tak – to Twój wybór! Masz prawo do udziału w mediacji ze swoim pełnomocnikiem. Jeżeli zdecydujesz się na udział bez pełnomocnika to w każdej chwili możesz poprosić o chwilę przerwy na konsultację telefoniczną.

Czy w mediacji rozwodowej mediator będzie nakłaniał nas do pojednania?

Nie. Mediacja w sprawach dotyczących rozwodu lub separacji nie musi zmierzać do pojednania. To Wy decydujecie o czym chcecie rozmawiać! Jeżeli podjęliście decyzję o rozstaniu to w mediacji możecie ustalić np. warunki rozwodu lub separacji, zasady sprawowania opieki nad dziećmi, kwestie wychowania i finansowania potrzeb dzieci, zasady korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Czy sprawa musi trafić do sądu?

Większość spraw rodzinnych można rozwiązać w drodze mediacji umownej. Ugoda mediacyjna, po zatwierdzeniu jej przez sąd, ma moc prawną ugody sądowej. Jest jak orzeczenie sądu. Sąd zatwierdza ugodę na posiedzeniu niejawnym (bez Waszej obecności) i wysyła postanowienie tradycyjną pocztą.

Ile trwa mediacja?

Jeśli mediacja jest skierowana przez sąd to trwa ona od jednego do trzech miesięcy. W przypadku mediacji pozasądowej czas jej trwania zostanie ustalony pomiędzy stronami a mediatorem indywidualnie. Często już na pierwszym posiedzeniu strony wypracowują ugodę.

Jakie dokumenty są potrzebne do mediacji w sprawie zmiany wysokości alimentów?

Do zmiany ustalonych wcześniej alimentów potrzebne będą:

– orzeczenie sądu o ustaleniu alimentów, które mają zostać zmienione,

– odpis aktu urodzenia dziecka – do uzyskania bezpłatnie w Urzędzie Stanu Cywilnego,

– dowody osobiste stron.