Mediacje online

To mediacje prowadzone z wykorzystaniem narzędzi interaktywnej komunikacji.

Kiedy rozważyć mediację online?

  • duża odległość, która dzieli strony, np. jedna ze stron przebywa za granicą
  • bezpośrednie spotkanie stron jest niemożliwe czy utrudnione, np. z uwagi na kwarantannę
  • ograniczenia spowodowane stanem epidemii, np. w przypadku zakazu przemieszczania się
  • konflikty z branży e-commerce
  • niska wartość przedmiotu sporu – niewspółmierna do kosztów stawiennictwa
  • niechęć lub obawa stron przed osobistym spotkaniem

Czym są mediacje online?

Mediacja online, inaczej E-mediacja – to możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego z wykorzystaniem narzędzi internetowych oraz nowoczesnych technologii komunikacji.

Obowiązują w niej takie same zasady jak w mediacji “stacjonarnej”. Ugoda wypracowana w takiej mediacji ma takie same walory prawne, jak ugoda mediacyjna wypracowana w “standardowych” warunkach, jeżeli finalnie zostanie podpisana przez strony.

Warsztat pracy mediatora oraz stron jest odmienny od mediacji z posiedzeniem.

Mediator rezygnuje z wyznaczenia posiedzenia mediacyjnego i korzysta z narzędzi interaktywnej komunikacji. Nie ma więc spotkania w rzeczywistej przestrzeni.

Możliwość przeprowadzenia mediacji właśnie w taki sposób przewiduje wprost treść art. 183 KPC, zdanie drugie: „Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego“.

 

Warsztat pracy mediatora oraz stron

Telefon

Uczestnicy mediacji online czynią ustalenia za pośrednictwem telefonu.

E-mail

Mediację prowadzi się z pomocą poczty internetowej.

Wideo-telekonferencja

Mediację prowadzi się wykorzystując technologię i programy wideokonferencji (z obrazem) lub telekonferencji (bez obrazu).

Komunikatory internetowe

Mediator oraz strony sporu porozumiewają się za pomocą komunikatorów takich jak: Teams, Zoom, Whatsapp.

Najczęściej zadawane pytania:

Nie mam podpisu kwalifikowanego, czy mogę skorzystać z mediacji online?

Naturalnie. Skontaktuj się z wybranym mediatorem z naszego Stowarzyszenia #wartomediować i ustal z nim sposób, w jaki będziesz mógł zawrzeć ugodę mediacyjną na odległość.

A jeśli nie posiadam stosownego programu lub nie potrafię go obsługiwać, czy mediacja online jest nadal dla mnie?

Wiele osób nie potrafi obsługiwać programów czy aplikacji internetowych, co nie jest przeszkodą. Możesz skontaktować się z mediatorem Stowarzyszenia #wartomediować, który w ramach przygotowania się do mediacji wyjaśni i pomoże wgrać odpowiednie aplikacje, jak również uruchomić je w trakcie spotkania mediacyjnego. Wszyscy mediatorzy z naszego stowarzyszenia mediują on-line i posiadają niezbędną wiedzą oraz narzędzia (aplikacje i programy). Warto również korzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników.

Czy ugoda mediacyjna podpisana po przeprowadzeniu mediacji online będzie mogła zostać zatwierdzona przez sąd, tak jak zwykła ugoda mediacyjna?

Ugoda zawarta po przeprowadzeniu mediacji online jest taką samą ugodą mediacyjną jak ugoda zawarta po przeprowadzeniu mediacji w formie osobistego spotkania. Ugoda mediacyjna to ugoda zawarta przed mediatorem, bez znaczenia czy mediacja była prowadzona w formie online czy nie.

Obawiam się, że w trakcie mediacji online, druga strona będzie wszystko nagrywała, czy moje obawy są słuszne?

Mediator na początku każdej mediacji – również mediacji prowadzonej w trybie online – informuje uczestników o zasadzie poufności mediacji. O obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, ofert, propozycji, kwot, które podane zostaną podczas mediacji. Informuje również o zakazie nagrywania rozmów i precyzyjnie ustala ze stronami kto może być obecny podczas połączenia online. Złamanie zasady poufności może – stronę, która ją naruszyła – narazić na odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z tym. Poufność jest zatem niezmiernie ważna, pilnuje jej mediator oraz strony.