Stowarzyszenie #wartomediować

Stowarzyszenie #wartomediować z siedzibą w Poznaniu zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń 25 września 2020 r. 

Co nas wyróżnia?

Stowarzyszenie #wartomediować powstało z pasji do mediacji oraz chęci propagowania idei pozasądowego rozwiązywania sporów. Członkowie Stowarzyszenia #wartomediować podnoszą swoje kwalifikacje, chcąc zapewnić swoim klientom najwyższy poziom usług. Osoby zainteresowane mediacją, zarówno te, które poszukują mediatora, jak i te, którym bliska jest idea mediacji zapraszamy do kontaktu.

Geneza Stowarzyszenia #wartomediować

Idea założenia stowarzyszenia zrodziła się na początku 2020 roku wśród uczestników studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Studia skierowane były wyłącznie do osób, które posiadały już kwalifikacje pozwalające na wykonywanie zawodu mediatora i były wpisane na listy mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.  Dzięki temu na zajęciach spotkały się osoby, które chciały zgłębiać swoją wiedzę w zakresie mediacji, a jednocześnie miały już swoje dotychczasowe doświadczenia z mediacją.
Połączyła nas pasja do mediacji i wiara w ludzi. Wspólne studia zaowocowały projektem, który ma celu szerzenie idei mediacji, zwiększenie jej efektywności i podnoszenie kwalifikacji mediatorów.

Czym zajmuje się Stowarzyszenie #wartomediować?

Celem Stowarzyszenia #wartomediować jest popularyzacja idei mediacji, dzielenie się wiedzą na temat mediacji oraz wymiana doświadczeń mediatorów. Stowarzyszenie zrzesza mediatorów różnych specjalności z całej Polski. Mediatorzy prowadzą zarówno mediacje sądowe, jak i mediacje umowne. Wśród członków stowarzyszenia są mediatorzy, których specjalizacją są mediacje cywilne, mediacje karne, mediacje gospodarcze, mediacje rodzinne, mediacje rówieśnicze, mediacje pracownicze, mediacje karne i mediacje administracyjne. Mediatorzy prowadzą mediacje tradycyjne i mediacje online. Członkowie stowarzyszenia nie tylko prowadzą mediacje, ale również podejmują szereg działań zmierzających do szerzenia wiedzy na temat mediacji. Prowadzą prelekcje, przygotowują filmiki i prezentacje wyjaśniające instytucję mediacji w przystępny sposób. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się m.in. w mediach społecznościowych na kanałach stowarzyszenia na facebooku, Instagramie czy Linkedinie. Ponadto Stowarzyszenie #wartomediować aktywnie monitoruje działania legislacyjne wokół tematu mediacji i przedstawia swoje stanowisko na forum, m.in. w czasie konferencji poświęconych mediacji.