Dorota Fedorowska

Członek Założyciel#SWM, mediator stały, psycholog

Kontakt:

Adres: Plac Powstańców Śląskich 17a, pok. 222, 53-329 Wrocław
tel.: +48 602 124 560
e-mail: mediacje@fedorowska.pl
www.fedorowska.pl

 

Rodzaj prowadzonych mediacji:

 • mediacje gospodarcze
 • mediacje rodzinne
 • mediacje cywilne
 • mediacje administracyjne
 • mediacje karne

Wykształcenie:

 • 2019-2020 – Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań – studia podyplomowe, kierunek: „Profesjonalny Mediator Gospodarczy”
 • 2007-2008 – Wyższa Szkoła zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu – studia podyplomowe, kierunek: „Mediator”
 • 2007-2008 – „Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnych”– Stowarzyszenie Mediacji Rodzinnych, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, Warszawa
 • 2003 – „Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem”, Agencja Rozwoju Gospodarczego, Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich w Poznaniu, Wrocław
 • 2001-2002 – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – studia podyplomowe, kierunek: „Promocja zdrowia”
 • 1999-2000 – ”Szkoła Trenerów Biznesu” – Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Zespół Trenerów „Sieć” w Warszawie
 • 1995-1996 – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski – studia podyplomowe, kierunek: „Psychologia zarządzania w gospodarce”
 • 1984-1989 – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – studia magisterskie, kierunek: psychologia

Kursy i szkolenia z mediacji i tematyki pokrewnej:

Do  2020 roku odbyłam łącznie ponad 1200 specjalistycznych godzin szkoleniowych w zakresie mediacji, w tym studia podyplomowe oraz szkolenia zaawansowane i uzupełniające m.in.:

 • 2016 – Specjalistyczne szkolenie „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” –  Ministerstwo Sprawiedliwości i PM Group Laax Sp. z o.o. Sp.k., Wrocław
 • 2011 – Specjalistyczne szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych” – Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Wrocław
 • 2010 – Specjalistyczne szkolenie „Dziecko w mediacji”, Istytut Heiner Krabbe CO Muenster, Wrocław
 • 2009-2010 – Specjalistyczne szkolenie  mediatorów rodzinnych na superwizorów w ramach projektu „Perspektywa dziecka w konfliktach rodzinnych – upowszechnianie i rozwój mediacji w Polsce – Jutta Lack Strecker, Peter Kunkel, Sybille Kiesewetter, Bundes-Arbeitsgemeinschaft fuer Familien-Mediation e.V. Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Warszawa
 • 2009 – Specjalistyczne szkolenie „Promoting Excellence In Mediation.  Mediator doskonały. Zaawansowane techniki rozwiązywania konfliktów społecznych” (z dużą ilością grup interesów)” – Christopher Moor CDR Associates, Warszawa
 • 2009 – Specjalistyczne szkolenie „Polsko-Niemieckie mediacje w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących opieki nad dziećmi – Arbeitsgemeinschaft fuer Familien-Mediation e.V. i DOM, Wrocław
 • 2007 – Specjalistyczne szkolenie „Warsztat dla praktykujących mediatorów rodzinnych” – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, prow. Jutta Lack Strecker,  Warszawa
 • 2007 – Specjalistyczne szkolenie „ Konstruowanie ugód w sprawach cywilnych” – Krajowe Centrum Mediacji, Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział II Cywilny Odwoławczy, Marek Kurkowski, Wrocław
 • 2007 – Specjalistyczne szkolenie „Zarządzanie Konfliktem” – Regionalny Ośrodek Edukacji, Wrocław
 • 2007 – Specjalistyczne szkolenie “Dwudniowa podróż do źródeł oporu w mediacji. Jak sobie radzić z oporem” – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji  Pozarządowych, Warszawa
 • 2007 – Specjalistyczne szkolenie “Mediation bei deutsch-polnischen Kindschaftskonflikten” – BAFM Bundes-Arbeitsgemeinschaft fur Familien-Mediation e.v., Berlin, Niemcy
 • 2007 – Specjalistyczne szkolenie „Polsko-niemieckie mediacje w konfliktach dotyczących opieki nad dziećmi“, DOM i BAFM, Wrocław
 • 2006 – Specjalistyczne szkolenie „Konstruowania Ugód w Sprawach Cywilnych – Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, Liliana Jędrzejewska, Wrocław
 • 2006 – Zaawansowane szkolenie „Mediacje Rodzinne” – Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Warszawa
 • 2003 – Specjalistyczne szkolenie „ Mediacje Cywilne”, Małopolskie Centrum Mediacyjne przy Fundacji „Dziecięce listy do świata, Wrocław
 • 2003 – „Podstawowe szkolenie mediatorów”, Małopolskie Centrum Mediacyjne przy Fundacji „Dziecięce listy do świata”, Wrocław

Inna działalność:

W latach 2003-2019 przeprowadziłam ponad 2000 godzin szkoleniowych w zakresie mediacji gospodarczych, rodzinnych, karnych, cywilnych dla zróżnicowanych odbiorców, realizowanych na zamówienie i przeszkoliłam około 2150 osób m.in. poprzez:

 – 2016-2019 –  prowadzenie szkoleń zamkniętych dla Okręgowych Izb Radców Prawnych we Wrocławiu i Szczecinie, Sędziów Sądów w Okręgu Wrocławskim. W sumie około 30 osób.

 – Od 2015 roku do dzisiaj prowadzenie warsztatów i seminariów dla słuchaczy Studiów Podyplomowych „Zawód Mediator” dla zawodowych mediatorów przy Uniwersytecie Wrocławskim, Instytut Politologii. Odbiorcami są sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, psychologowie, osoby z innych zawodów. Do 2020 roku przeszkoliłam około 200 osób.

– 2010-2013 – prowadzenie zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych „Akademia Mediatora” przy SWPS – Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Oddział Wrocław, w tym przedmiot „Mediacje Cywilne”, „Mediacje Społeczne”, dedykowany mediacjom dla dużej ilości grup interesów społecznych i publicznych, występujących w miejscach intensywnie urbanizowanych, rozbudowujących swoją infrastrukturę itp. Przeszkolono w tym okresie około 100 osób.

 – 2010-2012 – realizacja szkoleń dla pracowników oświaty w ramach programu „Mediator – nowe umiejętności i kwalifikacje dla pedagoga i psychologa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Pod działanie 8.1.1. Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. W ramach tego programu zostało przeprowadzonych 566 godzin szkoleniowych i przeszkolono około 280 osób.

 – 2009 – przeprowadzenie 10-ciu szkoleń i przeszkolenie ok. 200 pracowników administracji Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz podległych mu Sądów Rejonowych

 – 2008-2009 – realizacja zadania publicznego w ramach „Programu mediacji społecznych oraz profilaktyki konfliktów” dofinansowanego przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez prowadzenie mediacji społecznych oraz współudział w przeszkoleniu w 2008 roku 564 osób, a w 2009 683 osób w zakresie mediacji.

 – od 2008 – napisanie i samodzielne wydanie publikacji popularyzującej wysoką jakość mediacji dla profesjonalistów pt.: „Vademecum Zawodowego Mediatora” cz. I. II, „Warsztat Pracy Zawodowego mediatora” cz. III, wyd. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus” Dorota Fedorowska

 – 2007-2009 – współautorstwo programu, kierownictwo, organizacja i prowadzenie zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych „Mediator” przy Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu oraz przeprowadzenie kursu z zakresu mediacji dla pedagogów szkolnych. Razem przeszkolono ok. 75 osób.

 – Od 2005 roku prowadzenie mediacji głównie na zlecenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Opolu, Legnicy, Jeleniej Górze. Głównie mediacje gospodarcze, rodzinne, cywilne, również karne i karne dla nieletnich. Stronami często bywają instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa. Współpraca z zarządami firm i instytucji w zakresie rozwiązywania konfliktów gospodarczych, cywilnych, pracowniczych.

O mnie:

Jestem psychologiem, trenerem Warsztatu Umiejętności Psychologicznych I stopnia, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, trenerem Warsztatu Umiejętności Psychologicznych i Mediacji Rodzinnych, rekomendowanym przez STOP – Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, ale przede wszystkim od 2003 roku mediatorem – praktykiem z wieloletnim doświadczeniem, przedsiębiorcą sektora MŚP.

W mediacji z przyjemnością słucham i staram się zrozumieć fakty, skutki, potrzeby, możliwości, ograniczenia, wnioski i ludzkie emocje. Wspieram proces samodzielnych decyzji stron. Pracuję z szacunkiem do kompetencji, doświadczenia i wiedzy uczestników, wspierając proces korzystania z ich własnych zasobów. W mediacji dbam o zachowanie dobrowolności dla stron. Poufność procesu jest moją marką. W postępowaniu mediacyjnym równoważę potrzeby interesariuszy. Decyzje i sukces oddaję stronom.

Swoje doświadczenie zbudowałam na mediacjach realizowanych głównie na zlecenie sądów. Ostatnie lata pokazały wzrost zainteresowania również mediacjami przedsądowymi, jak i tymi, które są realizowane pomiędzy posiedzeniami sądowymi. Taki wybór umożliwia stronom w przyjazny sposób dochodzić do rozwiązań i uzyskiwać ochronę prawną zdecydowanie szybszą i przyjazną dla biznesu drogą. Uwalnia od wieloletnich, wyniszczających dla biznesu procesów i niepewnego wyniku. Dba o wizerunek rozwijających się przedsiębiorstw.

Moi klienci ufają mi i jako przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają dla siebie korzyści biznesowe z mediacji. Uzyskują postanowienia sądów zatwierdzające ich ugody gospodarcze bez stawiennictwa w sądach. Odzyskują swój bezcenny czas i pieniądze. Nawet te, które już zostały wniesione na poczet wpisowego. Są to często niebagatelne kwoty. Wypracowują rozwiązania, które pozwalają im w szczególnych sytuacjach zawierać ugody sądowe oparte na zgodnej woli stron.

Jako mediator uczestniczę we własnym procesie ustawicznego kształcenia, ale też prowadzę szkolenia dla słuchaczy studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych w zakresie mediacji gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, karnych, administracyjnych.

Prywatnie jestem mamą dwóch dorosłych córek, z których jestem bardzo dumna, jak i „kocią mamą”.
Uwielbiam ufność, jaką obdarzają nas zwierzęta i ludzi, którzy są wrażliwi na ich los.
Lubię przebywać w towarzystwie dobrych, życzliwych ludzi. Lubię słuchać doświadczenia innych, ale też chętnie dzielę się swoim, gdy jest to użyteczne.
Czas wolny spędzam zdecydowanie nad morzem. Wegetarianka od niepamiętnych czasów 🙂