Wojciech Stefanowicz

Członek Założyciel #SWM, mediator stały, ekonomista

Kontakt:

Adres: 
w woj. kujawsko-pomorskim: ul. Zbójnicka 2/12, 85-794 Bydgoszcz
w woj. zachodniopomorskim: ul Jagiellońska 67a/43, 70-382 Szczecin
tel.: +48 506 764 999
e-mail: wojciechstefanowicz.mediator@gmail.com
FB: 
https://www.facebook.com/mediacje.bydgoszcz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wojciech-stefanowicz/

 

Rodzaj prowadzonych mediacji:

 • mediacje gospodarcze
 • mediacje cywilne
 • mediacje z ubezpieczycielem
 • mediacje z bankiem
 • mediacje rodzinne
 • mediacje online

Mediator stały przy:

 • Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
 • Sądzie Okręgowym w Szczecinie

Wykształcenie:

 • 2022 – Certyfikat kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” Instytucja Certyfikująca Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Kod kwalifikacji w ZRK: 5C381800023
 • 2020 – Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań – studia podyplomowe, Profesjonalny Mediator Gospodarczy
 • 2004 – Wydział Zarządzania i Finansów Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, kierunek: Zarządzanie Organizacją

Kursy i szkolenia z mediacji i tematyki pokrewnej:

 • 2021 – „Podstawy prawne i praktyka ich stosowania warunkujące skuteczne prowadzenie dialogu społecznego” organizator OPZZ
 • 2021 – „Praktyka wystąpień, negocjacji, wywierania wpływu i skutecznego prezentowania swojego stanowiska w ramach dialogu społecznego” organizator OPZZ
 • 2020 – „Psychologia konfliktów i pracy adwokata/mediatora” – organizator Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie
 • 2020 – „Prowadzenie mediacji on-line + Superwizja” –  organizator Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

 • 2020 – „Zarządzanie emocjami, czyli skąd emocje się biorą i jak możemy z nich korzystać” – organizator Human Skills

 • 2019 – „Tajemnica przedsiębiorstw i Compliance. Mediacje w prawie pracy i Biznesie” – organizator Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

 • 2019 – „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów, czyli jak mówić o mediacji” – organizator Centrum Arbitrażu i Mediacji Lewiatan

 • 2018 – „Mediacje Gospodarcze” – organizator Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy

 • 2016 – „Dyplomowany Mediator” – organizator Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

 • 2007 – „Sekurytyzacja Aktywów” – organizator Warszawski Instytut Bankowości

 • 2007 – „Negocjacje z Dłużnikiem” oraz „Egzekucja komornicza” – organizator Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO

 • 2003 – „Sztuka Negocjacji” – organizator Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Udział w konferencjach i panelach dyskusyjnych:

 • 2021 V Konferencja szkoleniowa i VIII Poznański Salon Mediacji „Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym” – organizator WPiA UAM w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, WCAiM oraz Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

 • 2020 – Konferencja „Ugoda Mediacyjna i Koszty Mediacji” – organizator Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań i Sąd Okręgowy w Poznaniu

 • 2019 – Konferencja „Kultura Mediacji” – organizator Ministerstwo Sprawiedliwości

O mnie:

Z wykształcenia jestem ekonomistą i mediatorem. Od 2016r jestem dyplomowanym mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Szczecinie.

W 2020r na Wydziale Prawa i Administracji UAM Poznań ukończyłem studia podyplomowe „Profesjonalny Mediator Gospodarczy”. Od 2021r jestem wykładowcą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie gdzie prowadzę zajęcia z zakresu negocjacji oraz reprezentacji strony w postępowaniu mediacyjnym przez profesjonalnych pełnomocników. W 2022 pomyślnie przeszedłem certyfikację w zakresie „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. Certyfikacja jest zgodna z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie negocjacji gospodarczych, cywilnych, windykacji należności oraz zarządzania portfelami korporacyjnych wierzytelności sekurytyzowanych wynoszących kilkaset milionów złotych. Doświadczenie to zdobyłem pracując min. w spółkach giełdowych zajmujących się profesjonalnym obrotem wierzytelnościami, bankowości oraz towarzystwach ubezpieczeniowych.

Nieprzerwanie podnoszę swój warsztat zawodowy poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach oraz studiach. Specjalizuję się w mediacjach gospodarczych, cywilnych oraz rodzinnych.

Prywatnie jestem pasjonatem muzyki i motoryzacji. W wolnym czasie uczestniczę w koncertach, jeżdżę motocyklem, rowerem oraz biegam po leśnych ścieżkach.