Patrycja Brzezicka

Członek Założyciel #SWM, mediator stały, radca prawny

Kontakt:

Adres: ul. Nowy Rynek 8/2, 85-131 Bydgoszcz
tel. +48 604 687 567
e-mail: mediator.patrycja.brzezicka@op.pl 

Rodzaj prowadzonych mediacji:

 • mediacje online
 • mediacje gospodarcze
 • mediacje cywilne
 • mediacje rodzinne
 • mediacje pracownicze

Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań – studia podyplomowe, kierunek: Profesjonalny Mediator Gospodarczy

 • Aplikacja Radcowska – OIRP Bydgoszcz

 • Studia doktoranckie: Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań

 • Wydział Prawa i Administracji, UAM Poznań – studia magisterskie, kierunek: prawo

Kursy i szkolenia z mediacji i tematyki pokrewnej:

 • Certyfikat nr 10/01/2022/CIAPP – Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
 • Szkolenie „Mediator gospodarczy” OIRP Bydgoszcz
 • Szkolenie podstawowe z mediacji organizowane OIRP Bydgoszcz 
 • Organizowanie zajęć dla dzieci w szkołach podstawowych z podstaw prawa i mediacji – w ramach Spotkań z radcą prawnym 
 • Uczestnictwo w corocznych obchodach Tygodnia Mediacji
 • Spotkania z Osadzonymi w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy w ramach Tygodnia Mediacji
 • Członek Komisji Bioetycznej Collegium Medicum UMK w Toruniu
 • Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy 

Udział w licznych konferencjach i panelach dyskusyjnych.

O mnie:

Jestem radcą prawnym z przeszło dwudziestoletnim stażem, przedsiębiorcą oraz czynną mediatorką. Satysfakcja z prowadzenia mediacji spowodowała, że jak początkowo, traktowałam tę działalność zawodową jako dodatek do pracy radcy prawnego, obecnie proporcje mojej aktywności zupełnie się odwróciły. Zmediowałam z sukcesem dziesiątki trudnych spraw, a każda w której Strony z przekonaniem słuszności zawarły ugodę i z wzajemnym szacunkiem podały sobie ręce, stanowiła
dla mnie ogromny powód do radości.

W mediacji pomagam ludziom uporać się z konfliktem. Wspieram trudne rozmowy, które we współczesnym świecie niestety zostały wyparte przez  „wymiany komunikatów”… Słucham i pytam. Pomagam Stronom sporu w poszukiwaniu dróg do ugody. Po latach pracy zawodowej jako radca prawny i mediator jestem wyuczona odruchowo szukania rozwiązań, a doświadczenie i wiedza prawnicza pozwala mi je widzieć wielokrotnie w miejscach, których Strony sporu, skupione na swych emocjach, zupełnie nie są w stanie dostrzec.

Prowadzę mediacje sądowe i pozasądowe, w sprawach gospodarczych i cywilnych w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomoc  rodzinom w przezwyciężaniu i rozwiazywaniu sytuacji kryzysowych jest jedną z aktywności mediacyjnych, którą uważam za niezwykle istotną w mojej pracy. Doświadczenie, wynikające z mojej osobistej drogi życiowej, jest bardzo pomocne w zrozumieniu perspektywy Stron targanych emocjami uwięzionych w życiowych schematach.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe i nabywam nowe umiejętności, by móc jak najsprawniej i najpełniej służyć pomocą. Jako pasjonatka mediacji aktywnie uczestniczę w propagowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów m.in. w mediach społecznościowych i wśród młodzieży. Chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem mediatora z młodszymi koleżankami i kolegami – mediatorami.

Pomagam adeptom tego zawodu w praktycznej jego nauce. W ramach działalności pro publico bono staram się podnosić świadomość prawną młodzieży w szkołach średnich prowadząc zajęcia edukacji prawnej wraz z  elementami mediacji.

Prywatnie jestem  mamą dwojga  nastolatków, zapaloną koniarą, fanką jazdy western i kowbojek, psów i aktywnego wypoczynku na łonie natury!