Mediacje gospodarcze. Przyspieszają.

lis 9, 2021 | Blog

Mediacje gospodarcze przyspieszają rozwiązywanie sporów.

Jeśli wierzyć statystykom to przeciętna sprawa gospodarcza trwa około 14 miesięcy przed sądem rejonowym, a ponad 16 miesięcy w sądzie okręgowym. Dodać trzeba, że dane dotyczące czasu trwania postępowania sądowego nie obejmują postępowania egzekucyjnego.

Oczywiście podkreślić trzeba, że chodzi tu o przeciętną sprawę. Jedna może faktycznie być załatwiona szybko i sprawnie, a inna może czekać na rozstrzygnięcie miesiącami. Mediacje gospodarcze przyspieszają zdecydowanie tempo prowadzenia postępowania. Strony mają wpływ na wybór osoby mediatora, ale też mogą sugerować terminy oraz miejsca spotkań mediacyjnych.

Są jeszcze inne korzyści z mediacji. Nie bez znaczenia jest też obecna sytuacja. Sąd może wydać wyrok na posiedzeniu, bez udziału stron. Trudno zatem mówić, że jest możliwość bezpośredniego przekonania sędziego o racji. Natomiast w mediacji strona ma cały czas kontrolę nad jej przebiegiem oraz treścią ugody.

Przede wszystkim, sąd kierując strony do mediacji, wyznacza jej czas trwania na okres do trzech miesięcy. Tylko na zgodny wniosek zainteresowanych stron termin ten można przedłużyć. Natomiast czas trwania mediacji nie wlicza się do czasu trwania postępowania sądowego.

Jak mówi stare przysłowie – czas to pieniądz. Przedsiębiorca powinien zatem nie tylko liczyć czas, ale i pieniądze, które musi wydać na rozpatrzenie sporu. W moim przekonaniu bardziej opłacalne jest podjęcie mediacji niż procesowanie się przez lata przed sądem gospodarczym. 

Moja ostatnia sprawa przed Sądem Rejonowym w Opolu – Wydział Gospodarczy. Pozew został złożony w styczniu 2020 r., a nieprawomocny wyrok został wydany w październiku 2021 r. Tak wygląda w praktyce czas trwania postępowania gospodarczego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Nami!

Nasi mediatorzy chętnie odpowiedzą na pytania i udzielą wszelkich informacji dotyczących postępowania mediacyjnego. 

mediator Roman Gładysz - mediator - Opole - mediacje - ugoda - porozumienie - adwokat - mecenas

Autorem wpisu jest Roman Gładysz, prezes Stowarzyszenia #wartomediować.

Mediator, adwokat, który praktykuje w Opolu. 

Więcej informacji:
www.adwokatgladysz.pl/mediacje,
tel. +48 796 301 353,
e-mail: mediacje@adwokatgladysz.pl