Korzyści z mediacji w biznesie

lut 19, 2021 | Blog

Korzyści z mediacji w biznesie

Mediacje są coraz częściej doceniane w relacjach między przedsiębiorcami. Mediacja jest rozwiązaniem dostępnym dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i dla przedsiębiorców o rozbudowanej strukturze.

Dlaczego warto mediować w biznesie?
Przedsiębiorcy szczególne doceniają czas i zysk. Mediacje stanowią odpowiedź na obie te potrzeby. Pozwalają uniknąć wieloletniego sporu sądowego z niepewnym wynikiem oraz często wysokich opłat sądowych. Złożenie pozwu w wielu przypadkach stanowi pierwszy krok na długiej drodze do uzyskania prawomocnego wyroku. W obecnych realiach postępowania sądowe trwają często kilka lat. W tym czasie sytuacja wielu firm może ulec znacznej zmianie, a ewentualnie wyegzekwowane po kilku latach roszczenie może nie spełniać oczekiwanej przez powoda funkcji. Dodatkowo przedsiębiorca decydujący się wystąpić do sądu musi ponieść koszy z tym związane, takie jak opłaty sądowe, czy koszty biegłego. Mediacje w porównaniu z postępowaniem sądowym wypadają o wiele korzystniej finansowo. Kolejną niewątpliwą zaletą mediacji gospodarczych jest możliwość podtrzymania, a nawet zacieśnienia relacji biznesowych. W wielu przypadkach pozwanie kontrahenta oznacza definitywne zerwanie współpracy. Mediacje pozwalają zachować dobre stosunki między przedsiębiorcami.

W jakich sprawach gospodarczych można mediować?
Najpopularniejszymi zastosowaniami mediacji w biznesie są:
– mediacje z klientami,
– mediacje z dostawcami,
– mediacje przedsiębiorcy z pracownikami,
– mediacje w sporach między pracownikami,
– mediacje ze współpracownikami,
– mediacje między wspólnikami.

Kiedy warto mediować?
Zawsze. Mediacje można prowadzić zarówno przed wszczęciem sporu sądowego, jak i w jego trakcie. Świadomi zalet mediacji pełnomocnicy coraz częściej doradzają swoim klientom rozwiązanie sporu w drodze mediacji, jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu.

Z mojego doświadczenia jako pełnomocnika wynika, że osoby, które raz spróbowały rozwiązać problem w mediacji, w innych sporach chętnie wracają do mediatora.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy korzystający z mediacji mogą w niej uczestniczyć wraz z profesjonalnym pełnomocnikiem, lub występować w mediacji poprzez pełnomocnika, bez osobistego udziału.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Nami!

Nasi mediatorzy chętnie odpowiedzą na pytania i udzielą wszelkich informacji dotyczących postępowania mediacyjnego. 

Autorką wpisu jest Anna Skubiszyńska –  mediatorka, radca prawny.

Od 2017 r. jest radcą prawnym, a od 2018 r. stałym mediatorem na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Więcej informacji:
www.skubiszynska.pl,
tel. +48  695 703 504,
e-mail: kancelaria@skubiszynska.pl