Mediacje w sprawach rodzinnych

mar 17, 2021 | Blog

Jeśli:

  • w Twojej rodzinie pojawił się konflikt,
  • rozstajesz się z małżonkiem lub partnerem,
  • nie możesz porozumieć się w kwestii opieki nad dziećmi lub kontaktu z nimi,
  • kwestia alimentów jest przedmiotem sporu,
  • Twój problem dotyczy spraw majątku lub mieszkania,
  • próba rozwiązania konfliktu nie udaje się od dłuższego czasu,
  • ważne jest dla Ciebie, żeby samemu mieć wpływ na rozwiązanie problemu,

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco, to mediacje rodzinne są właśnie dla Ciebie.

Mediacje w sprawach rodzinnych są specyficzne. Należy mieć świadomość ogromu emocji, jaki towarzyszy tego typu sprawom. Pamiętać też trzeba, jak trudne są rozmowy o problemach w rodzinie, która jeszcze do niedawna wydawała się najbezpieczniejszym i najpewniejszym miejscem dla jej członków. Problemy dotyczące rodziny pojawiają się w wielu domach, a doświadczony mediator, dysponujący wiedzą oraz odpowiednim podejściem, pomoże je rozwiązać.
Mediacje rodzinne prowadzone są w atmosferze, która sprzyja rozmawianiu, a zadaniem mediatora jest przede wszystkim wysłuchanie stron. Pozwala to na nowo spojrzeć na konflikt. Spotkania mediacyjne odbywają się w miejscu, które jest dla stron neutralne. Przy czym mediator pracuje przy pomocy różnych metod. W każdym razie wspólnie ze stronami wybiera najdogodniejszą z nich tak, aby była ona odpowiednia do rodzaju sprawy.

Mam świadomość tego, że strony często polegają na swoich pełnomocnikach, dlatego doceniam ich rolę w dochodzeniu do wspólnego porozumienia. Dzięki doświadczeniu i merytorycznemu przygotowaniu jako mediator pomagam  w ustaleniu najważniejszych spraw oraz rozwiązaniu trudnych konfliktów rodzinnych. Jestem przekonany, że przy wsparciu mediatora możliwe jest wypracowanie najlepszego w danej sytuacji rozwiązanie problemu w sprawie rodzinnej.

Masz pytania?

Skontaktuj się z Nami!

Nasi mediatorzy chętnie odpowiedzą na pytania i udzielą wszelkich informacji dotyczących postępowania mediacyjnego. 

Autorem wpisu jest Bartosz Mikołajczak.

Mediator działający od 2011 r. Absolwent socjologii, pedagogiki, ale też studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oraz mediacji.

Więcej informacji:,
mediacje-wielkopolska.pl
tel. +48  600 248 543,
e-mail: poczta@mediacje-wielkopolska.pl