Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

lut 22, 2021 | Blog

W dniach od 22 do 28 lutego 2021 r. obchodzony jest w Polsce Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Natomiast dzień 22 lutego 2021 r. jest Europejskim Dniem Ofiar Przestępstw. Jednym z komponentów pomocy na rzecz pokrzywdzonych jest możliwość prowadzenia mediacji w sprawach karnych.

Mediacje w sprawach karnych mają na celu osiągnięcie porozumienia pomiędzy pokrzywdzonym a oskarżonym. Sprawę można skierować do mediacji już na etapie postępowania przygotowawczego. Konieczna jest do tego inicjatywa stron postępowania, a także ich zgoda. Nie powinno kierować się spraw do mediacji, jeśli spotkanie pokrzywdzonego z oskarżonym byłoby wtórą wiktymizacją dla tego pierwszego. Możliwe jest jednak prowadzenie mediacji bez osobistych spotkań pokrzywdzonego z oskarżonym.

Korzyści z mediacji w sprawach karnych:

  • pokrzywdzony ma szansę na uzyskanie od oskarżonego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
  • oskarżony ma szansę na złagodzenie odpowiedzialności karnej.
  • szybkie rozwiązanie sporu.
  • strony mają wpływ na przebieg mediacji.
  • ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej.

Mediatorzy Stowarzyszenia #wartomediować, którzy zajmują się sprawami karnymi:

Masz pytania?

Skontaktuj się z Nami!

Nasi mediatorzy chętnie odpowiedzą na pytania i udzielą wszelkich informacji dotyczących postępowania mediacyjnego.